Юрій Валентинович Міщеряков

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1996 р. – інженер-системотехнік, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність – комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління. Тема дипломної роботи – «Автоматизована система управління Деканат».

2003 р. – кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Тема дисертації – «Математичний і програмний інструментарій автоматизації процесу перетворення конструкторської документації в електронний вигляд».

2005 р. – доцент кафедри системотехніки ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: системне програмування та операційні системи, технології комп’ютерного проектування, інформаційні технології проектування корпоративних розподілених систем, управління проектами розробки інтегрованих комп’ютерних технологій та систем, інтернет-технології, розподілені комп’ютерні системи та мережі, технології розподіленої обробки даних.

Наукова робота

Наукові інтереси: технології дистанційної освіти, технології розподіленої обробки даних, моделі та методи автоматизованого проектування розподілених систем обробки даних.

Наукові та технічні досягнення: методи розпізнавання образів на бінарних зображеннях; моделі і методи оцінювання знань учнів в системах дистанційної освіти; моделі і методи адаптивного перерозподілу інформаційних масивів по вузлах системи розподіленої обробки даних;

Підготовка кадрів. Відкрита аспірантська підготовка кандидатів наук за спеціальністю: 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт.

Громадська та міжнародна діяльність

Керівник студентського наукового гуртка.

Захоплення

Cім’я, стрибки на батуті.


Публікації та патенти

35 публікацій, 2 книги (2 навчальних посібники, 1 з грифом МОН). Серед них:

  1. В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, А.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков Основи Інтернет технологій. - Харків: Компанія Сміт, 2010. - 384 с.