Людмила Володимирівна Колесник

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Людмила Володимирівна Колесник

+38(057)-702-10-06

liudmyla.kolesnyk@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-4417-7759
Researcher ID: V-8866-2017
Scopus: 57192820253
Google Scholar

Освіта

2000 р. – магістр з інформаційних технологій проектування, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність – інформаційні технології проектування.

2005 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

2006 р. – доцент кафедри системотехніки Харківський національний університет радіоелектроніки. 

Навчальна робота

Лекційні курси: теорія систем та системний аналіз, моделювання даних та маніпулювання даними, системи управління базами даних, організація баз даних та знань, дискретна математика, теорія алгоритмів. 

Наукова робота

Наукові інтереси: методи та моделі прийняття рішень в умовах багатокритеріальності та невизначеності.

Підготовка кадрів. Має право наукового керівництва підготовкою аспірантів за спеціальністю: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 

Громадська і міжнародна діяльність

Вчений секретар кафедри. 

Інші відомості

Народилася 20 жовтня 1978 року.


Публікації та патенти

Має 36 наукових публікацій та методичних розробок. Публікації останніх років:

  • Гребенник И.В., Петров К.Э., Колесник Л.В. Ранжирование альтернативных решений на основе интервальной информации о важности их характеристик // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2005. – № 1 (21). – С. 42–47.
  • Петров К.Э., Колесник Л.В. Методика верификации достоверности и точности моделей определения точечного значения весовых коэффициентов // Радиоэлектроника и информатика – 2005 ‑ № 3. ‑ С. 62 – 69.
  • Петров Э.Г., Колесник Л.В. Модель нахождения точных значений предпочтений ЛПР // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2006. – № 1 (24). – С. 28–31.
  • Колесник А.Б., Колесник Л.В. Интеллектуализация процедур определения координат мобильных терминалов в беспроводных сетях // Бионика интеллекта. – 2007. ‑ № 1 (66). ‑ С. 134‑138.
  • Петров Э.Г., Колесник А.Б., Колесник Л.В. Моделирование системы инициализации маршрутов для оптимальной маршрутизации и загрузки беспроводных сетей // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2007. – № 4 (27). – С. 147–151.
  • Колесник Л.В. Процедура оценки персонала предприятия // Вестник Херсонского государственного технического университета. ‑ 2009. ‑ № 1 (34). С. 72‑77.
  • Колесник Л.В. Метод рационального подбора и расстановки кадров // Проблемы информационных технологий. – 2009. ‑ №1 (005). – С. 101‑104.
  • Колесник Л.В., Вивденко С.А. Принятие многокритериальных решений в условиях равновозможной интервальной неопределенности // Проблемы информационных технологий. – 2011. – №2 (010). – С. 12–16.