Ігор Валерійович Гребеннік

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системотехніки (СТ), академік Академії наук Вищої школи України
Ігор Валерійович Гребеннік

(057) 70-21-006

igor.grebennik@nure.ua

Сайт: grebennik.nure.ua

Нагороди та премії

Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за наукове керівництво переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Освіта

1988 р. – інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика. Тема дипломної роботи – «Оптимізація опуклих функцій на евклідових комбінаторних множинах».
1992 р. – кандидат фізико-математичних наук, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації – «Математичні моделі та методи розв’язання задач оптимізації на комбінаторній множині розміщень».
1996 р. – доцент кафедри системотехніки ХІРЕ.
2007 р. – доктор технічних наук, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації – «Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні».
2007 р. – професор кафедри системотехніки ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: дослідження операцій, теорія прийняття рішень, теорія інформації і кодування, теорія ймовірностей і математична статистика, чисельні методи, Systems modeling, Applied problems of economic processes simulation, Discrete mathematics.

Наукова робота

Наукові інтереси: комбінаторика, комбінаторна оптимізація, комбінаторна генерація, математичне моделювання та розв’язання комбінаторних оптимізаційних задач геометричного проектування, комбінаторні задачі маршрутизації.
Наукові та технічні досягнення: методи формального опису, перечислення і генерації комбінаторних множин із заданими властивостями на основі базових комбінаторних множин; методи розв’язання оптимізаційних задач із опуклими цільовими функціями на комбінаторних множинах з лінійними обмеженнями; математичні моделі комбінаторних оптимізаційних задач розміщення геометричних об’єктів; інтервальні математичні моделі задач комбінаторної оптимізації на інтервальних комбінаторних множинах.
Підготовка кадрів. Науковий керівник 3-х кандидатів наук за спеціальностями: 05.13.12 – «Системи автоматизації проектних робіт» – О.Хабаров (2004 р.), 05.13.06 – «Інформаційні технології» – С.Кузьменко (2008 р.), 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи» – О.Баранов (2011 р.).

Громадська та міжнародна діяльність

Рецензент American Mathematical Society (AMS) – Американського Математичного Товариства. Член двох спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій – Д 64.52.02 (ХНУРЕ) та Д 64.180.01 (ІПМаш НАНУ) за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Постійний представник Української Федерації Інформатики (УФІ) в IFIP – International Federation for Information Processing.

Захоплення

Волейбол.


Публікації та патенти

180 публікацій, серед них:
8 книг (8 навчальних посібників, з них 1 – з грифом МОН), в тому числі:

 • Наконечний О. Г., Гребеннік І. В., Романова Т. Є., Тевяшев А. Д., Методи прийняття рішень: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016. – 132 с.
 • Гребеннік І. В., Романова Т. Є., Тевяшев А. Д., Яськов Г. М. Методи підтримки прийняття рішень: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 128 с.
 • Гребенник И.В., Романова Т.Е., Шеховцов С.Б., Яськов Г.Н. Принятие решений в условиях неопределенности. – Харьков: Харьковский национальный университет внутренних дел, 2007.– 56 с.
 • Гребенник И.В., Петров Э.Г., Романова Т.Е., Петров К.Э., Яськов Г.Н. Основы системного анализа объектов и процессов компьютеризации.–Харьков: Национальный университет внутренних дел, 2005.– 60 с.
 • Петров Е.Г., Новожилова М.В., Гребеннік І.В. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах, Київ: Техніка, 2004.– 256 с.
 • Петров Э.Г., Новожилова М.В., Гребенник И.В., Соколова Н.А. Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах: Херсон: Олді – плюс, 2003.– 380 с.

Статті в Scopus:

 • I. V. Grebennik , O. S. Chorna Influence of Certain Transpositions on the Cyclic Structure of Permutations // Cybernetics and Systems Analysis November 2015, Volume 51, Issue 6, pp 947-955. DOI 10.1007/s10559-015-9787-9
 • I. V. Grebennik, O. S. Lytvynenko Generating combinatorial sets with given properties // Cybernetics and Systems Analysis, 48(6), 2012.– P. 890–898.
 • I. V. Grebennik, A. V. Pankratov, A. M. Chugay, A. V. Baranov Packing n-dimensional parallelepipeds with the feasibility of changing their orthogonal orientation in an n-dimensional parallelepiped // Cybernetics and Systems Analysis, 46(5), 2010.– P. 793–802.
 • I. V. Grebennik Description and generation of permutations containing cycles // Cybernetics and Systems Analysis, 46(6), 2010.– P. 945-952.
 • I. V. Grebennik, T. E. Romanova, S. B. Shekhovtsov Interval estimation of alternatives in decision-making problems // Cybernetics and Systems Analysis, 45(2), 2009.– P. 253–262.
 • Grebennik, I.V., Yevseyeva, L.G., Romanova, T.E. Modeling of interaction of the n-D spheres within interval spaces // Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika) 2007, 66 (3), pp. 273-281
 • V. Yakovlev, I. V. Grebennik Localization of solutions of some problems of nonlinear integer optimization // Cybernetics and Systems Analysis, 29(5), 1993.– P. 727–734.