Дмитро Едуардович Ситніков

Кандидат технічних наук, професор кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Дмитро Едуардович Ситніков

+38 (057) 702-10-06

dmytro.sytnikov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-1240-7900
Researcher ID: D-8277-2018
Google Scholar

Освіта та досвід праці

1988 р. – інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – прикладна математика.
1991 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ): спеціальність – інформаційні системи та процеси.
1992 р. – старший науковий співробітник кафедри програмного забезпечення (ХІРЕ).
1996 р. – доцент кафедри інформатики, інформаційних систем та процесів (ХДІК).
2000 р. – завідувач кафедри інформаційно-документних систем (ХДАК).
2017 р. – професор кафедри системотехніки (ХНУРЕ).

Навчальна робота

Лекційні курси: методи та засоби аналізу багатовимірних даних, спеціальні розділи інформаційних технологій проектування, чисельні методи, системний аналіз складних систем, Introduction to Speciality.

Наукова робота

Наукові інтереси: Data Mining and Knowledge Discovery, логічне моделювання даних, прийняття рішень в умовах невизначеності.
Наукові та науково-технічні досягнення: розробив методи рішення логічних рівнянь з параметрами, методи генерації асоціативних правил в базах даних, алгебраїчні методи описання інформаційних об’єктів в контексті теорії приблизних множин.
Підготовка кадрів. Науковий керівник кандидата наук за спеціальністю «05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту» – О.В. Тітова (2005 р.).

Міжнародна діяльність

Неодноразово запрошувався для читання лекцій, проведення семінарів, організації міжнародних конференцій та керівництва магістерськими дисертаціями інститутами Італії, Великобританії та Японії.
Запрошувався у якості спеціального редактора міжнародними науковими журналами “Expert Systems” та “International Journal for Infonomics”.


Публікації та патенти

Має більше ніж 130 наукових та науково-методичних публікацій.