Анна Євгенівна Безугла

Старший викладач кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Анна Євгенівна Безугла

(057) 70-21-006

anna.bezuglaya@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-9239-4913
Google Scholar

Інші відомості

Увлечения: семья, классическая музыка.

Освіта

1988 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю автоматизовані системи управління, інженер-системотехнік, . Тема дипломної роботи «Моделювання та оптимізація інструментального забезпечення на виробництві».

Навчальна робота

Лекційні курси: комп’ютерні мережі, управління проектами розробки інтегрованих комп’ютерних технологій і систем; моделювання соціально-економічної інформації для бізнесу, динаміка соціально-економічних систем, статистичний аналіз в організаційних системах, обробка соціально-економічної інформації.

Наукова робота

Наукові інтереси: проектування та оптимізація інформаційно-обчислювальних мереж. Розробка інструментальних засобів, алгоритмічного забезпечення, методів подання інформації та оцінювання знань в системах дистанційної освіти. Моделювання та аналіз динаміки соціально-економічних систем. Управління та прийняття рішень в організаційних системах.


Публікації та патенти

22 публікації, 1 навчальний посібник (Бурко Н.Г., Безугла А.Є., «Комп'ютерні мережі», 2002 р)
Деякі публікації:

 1. Безуглая А.Е. Организационное управление ресурсами на основе прогнозных оценок. //Вестник Херсонского Университета №2, 1999. –с. 30-35.
 2. В.В. Евсеев, А.Е. Безуглая Информационное обеспечение процесса управления в организационных системах. //Вестник Херсонского Университета №7 ,2000. –с. 208-209.
 3. Евсеев В.В., Кузьменко В.М., Безуглая А.Е. «Разработка компьютерных программ для дистанционного обучения». // Сб. «Теория и техника приема и обработки информации» Х., 2000 г.
 4. Евсеев В.В., Кузьменко В.М., Безуглая А.Е. Разработка компьютерных программ для дистанционного обучения. // Сб «Теория и техника приема и обработки информации» Х.,2000.
 5. Евсеев В,В., Безуглая А.Е., Иванов А.И. Разработка компьютерной обучающей программы для изучения теоретической части дисциплины // Сб. «Теория и техника приема и обработки информации» Х., 2001. – с.342-343.
 6. Разработка инструментальных средств для изучения учебного материала в системах дистанционного обучения. Евсеев В.В., Безуглая А.Е., Саламаха А.Н. .// Вестник Херсонского Университета, 2002.
 7. В.В. Евсеев, А.Е. Безуглая. «Проектирование и разработка инструментальных средств создания учебных курсов в системах дистанционного обучения» //Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Републ. межведомственный научн.-техн. сборник- Х.,2002г.,вып.120, с.84-88.
 8. Евсеев В.В., Безуглая А.Е., Алехина С.В. Методы формирования оценки знаний в системах дистанционного обучения.- Сб. научных трудов 6-ой Международной конференции «Образование и виртуальность» – 2002г., Ялта, с.372-376.
 9. Евсеев В.В., Безуглая А.Е., Саламаха А.Н. Разработка инструментальных средств для изучения учебного материала в системах дистанционного обучения. // Вестник Херсонского университета, 2002 г.
 10. Евсеев В.В., Безуглая А.Е., Ярошенко В. Организационное управление ресурсами в активных системах. // Сб. «Теория и техника приема и обработки информации» - Х., 1998.
 11. Евсеев В.В., Безуглая А.Е., Ярошенко В. Математические и программные средства анализа статистических данных в системах принятия решений. // Сб. «Теория и техника приема и обработки информации» Х.,1999.
 12. Евсеев В.В., Костенко А.Н., Безуглая А.Е «Функционально-целевой подход к автоматизированному проектированию сложных технических систем». //Контроль и управление в сложных системах – Винница: Винница-Универсус,1999г. – с. 27-33.