Андрій Іванович Коваленко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1986 р. – радіоінженер, Житомирське вище училище радіоелектроніки ППО, спеціальність – радіотехнічні засоби.

1993 р. – очна ад’юнктура Харківської військової інженерної радіотехнічної академії ППО ім. Говорова.

1994 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.04 – радіолокація та радіонавігація.

1999 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності 05.12.17 –  радіотехнічні системи спеціального призначення. 

Навчальна робота

Лекційні курси: системне програмування, алгоритмізація та програмування, нечіткі регулятори в системах автоматики.

Лабораторні курси: технології комп’ютерного проектування, теорія систем і системний аналіз. 

Наукова робота

Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз даних (data mining), класифікація і прогнозування; методи перетворення, аналізу та інтерпретації багатовимірних даних або даних ієрархічної структури. Технології створення автоматизованих інформаційних систем, в тому числі управляючих.


Публікації та патенти

43 звіти про НДР, 3 звіти про НТЗ, 4 авторські свідоцтва про винахід, 35 статей, 2 навчальні посібники, 1 монографія, 26 навчально-методичних праць.

Монографія:

1. Бзот В.Б., Васильев А.Е., Казаков Е.Л., Коваленко А.И. Распознавание целей при многочастотной радиолокации. [Монография.] – Харьков: МОУ, ОНИИ ВС, 2007. – 188 с.