Кафедра системотехніки (СТ)

Системотехніка – наукова дисципліна, яка вивчає з позицій системного підходу питання проектування, функціонування і розвитку складних комп’ютеризованих інформаційно-керуючих систем.

Контакти

головний корпус, 2 поверх,
кімн. 270, 277, 264

+38 (057) 702-10-06

Сайт: sedep.nure.ua

d_syst@nure.ua

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри
Ігор Валерійович Гребеннік
доктор технічних наук, професор

Основні функції

 Кафедра готує фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за двома напрямками:

  • 6.050101 «Комп'ютерні науки», спеціальності 7.05010102, 8.05010102 «Інформаційні технології проектування» і 8.05010103 «Системне проектування». Узагальнений об'єкт діяльності для цього напрямку – комп'ютерні інформаційні системи і технології;
  • 6.050201 «Системна інженерія», спеціальність 7.05020101, 8.05020101 «Комп'ютеризовані системи управління і автоматика». Узагальнений об'єкт діяльності – системи планування і управління технічними, технологічними та організаційними об'єктами.

Науковий напрямок кафедри

Розробка методології та інструментальних засобів аналізу і синтезу інтегрованих інформаційно-управляючих систем великомасштабних соціально-економічних і технічних об'єктів.

Кафедра системотехніки (СТ)