Кафедра системотехніки (СТ)

Кафедру Системотехніки було створено у 1967 р. як кафедру Теоретичної кібернетики, у 1975 р. було перейменовано у кафедру Системотехніки.

Системотехніка – науковий напрямок, що вивчає з позицій системного підходу питання проектування, функціонування і розвитку складних комп’ютеризованих інформаційно-керуючих систем.

Контакти

головний корпус, 2 поверх,
кімн. 270, 277, 264

+38 (057) 702-10-06

Сайт: sedep.nure.ua
d_syst@nure.ua

 

 

 

 

Завідувач кафедри
Ігор Валерійович Гребеннік
доктор технічних наук, професор

Основні функції

Кафедра СТ готує фахівців трьох освітніх рівнів за двома спеціальностями:

 • Бакалаври:
  Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки, спеціалізація «Комп'ютерні науки»;
  Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, спеціалізація «Системна інженерія».
 • Магістри:
  Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки, спеціалізації «Інформаційні технології проектування» та «Системне проектування»;
  Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, спеціалізація «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика».
 • Доктора філософії:
  Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки
  Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.

Наукові напрями кафедри

Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних соціально-економічних і технічних систем.

Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об'єктів.

Математичне моделювання та розв'язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні.

Кафедра системотехніки (СТ)