Юрій Сергійович Новіков

Старший викладач кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), керівник лабораторії з розробки ігор.
Юрій Сергійович Новіков

+38 (057) 702-14-46

ORCID iD: 0000-0003-1910-3256

Освіта

2005 р. – закінчив Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю автоматизація виробничих процесів.
2005 р. – викладач машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії.
2007 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю програмне забезпечення ЕОМ.
2008 р. – асистент кафедри ПЗЕОМ ХНУРЕ.
2009 р. – старший викладач кафедри програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (зараз кафедра програмної інженерії).
2015 р. – керівник лабораторії з розробки ігрових додатків при кафедрі програмної інженерії.

Навчальна робота

Лекційні курси: гейм-дизайн, розробка ігрових додатків, програмні бібліотеки підтримки комп’ютерної графіки, моделювання та аналіз програмного забезпечення, віртуальна дійсність і 3D.

Наукова робота

Керівник наукових робіт студентів на базі лабораторії розробки ігор.


Публікації та патенти

Співавтор 40 друкованих праць, з котрих 37 наукових і 3 навчально-методичного характеру.

  1. Новиков Ю.С. СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАСЧЁТА ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ / Ю.С. Новиков, К.С. Григорьев. // Сб. тезисов докладов по матер. 20-й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» 19 - 21апреля 2016. – Украина, Харьков, 2015.
  2. Новиков Ю.С. КАСТОМИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ АНТАГОНИСТОВ В HORROR-ИГРАХ / Ю.С. Новиков, К.Ю. Даубур. // Сб. тезисов докладов по матер. 20-й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» 19 - 21апреля 2016. – Украина, Харьков, 2015.
  3. Новиков Ю.С. ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА НЕЛИНЕЙНОГО НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА ПЕРСОНАЖА / Ю.С. Новиков, Д.Ю. Броцило. // Сб. тезисов докладов по матер. 20-й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» 19 - 21апреля 2016. – Украина, Харьков, 2015.
  4. Новиков Ю.С. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ НЕИГРОВЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ / Ю.С. Новиков, А.В. Куринной. // Сб. тезисов докладов по матер. 20-й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» 19 - 21апреля 2016. – Украина, Харьков, 2015.
  5. Новиков Ю.С. АЛГОРИТМЫ АВТОГЕНЕРАЦИИ ЛОКАЦИЙ В HORROR ИГРАХ/ Ю.С. Новиков, А.В. Гончаров, К.Г. Онищенко // Сб. тезисов докладов по матер. 20-й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» 19 - 21апреля 2016. – Украина, Харьков, 2015.