Віра Володимирівна Голян

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віра Володимирівна Голян

+38 (057) 702-14-46

veragolyan@nure.ua 

Народилася 11 жовтня 1953 року.

 

Освіта

1978 р. – закінчила Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського за спеціальністю інженер-конструктор, технолог РЕА.

2006 р. – асистент кафедри, з 2007 р. – старший викладач.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію.

2009 р. – доцент кафедри  програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (нині кафедра програмної інженерії).

Навчальна робота

Зробила вагомий внесок у розвиток напрямку «Програмна інженерія». Керівництво науковою роботою магістрів та спеціалістів. Лекційні курси: основи програмної інженерії, інтелектуальна власність.

Громадська та міжнародна діяльність

Участь у роботі 25-NATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM, SEPTEMBER 7- 11, 2015, Болгарія
Участь у роботі 26-NATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM, SEPTEMBER 7- 11, 2016, Болгарія


Публікації та патенти

Автор 35 друкованих праць, із яких 28 наукового та 7 навчально-методичного характеру.

У 2013 році видано Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Основи програмної інженерії ” Харків: ХНУРЕ, 2013 – 23с (Голян В.В., Голян Н.В., Ульянова О.С.)

У 2013 році видано Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи програмної інженерії ” Харків: ХНУРЕ, 2013 – 17с (Голян В.В., Голян Н.В., Ульянова О.С.)

Серед найбільш вагомих – навчальний посібник «Основи програмної інженерії» у співавторстві з Н.В.Голян, О. В. Калініченко – 2016г., навчальний посібник «Інтелектуальна власність» - 2016 р.,. у співавторстві з З. В. Дудар, в. І. Кауком.

Серед останніх публікацій:

1. Автоматическая генерация кода при разработке программных систем в приложении ЭС, Системи управління, навігації та зв язку (віп. 4(20)) 2011г. – с. 216 – 220 (стаття)

2. Алегро-логические модели конструкцій неявного выбора в бізнес-процессах, Системи обробки інформацій, 2011р-с. 8(98) 275-280 (статья)

3. Предикатные модели неявных связей между процедурами бизнесс процесса, Бионика интеллекта,2011 г. 3(77), с. 46-49 (статья)

4. Methods of modern business processes  -. Internetional Journal “Information theories and applikations”, 2011, Volume 18, Number 4, 380-389c  (монографія)

5. Интеллектуальные методы выявления фрагментов в бизнесс процесах, Системи управління, навігації та зв язку (віп. 5(21)) 2012г. – с. 206 – 209 (статья)

6. Алгебраические модели обобщенной конструкции неявного вибора в бизнес-процессах, Системи управління, навігації та зв язку (віп. 1(21)) 2012г. – с. 137 – 139(статья)

7. Предикатные модели представления непрямых связей между процедурами в бизнес-процессах, /С.Н. Пелешенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2012 , 3/2(57). -Харьков, 2012. (статья)

8  Implementation of Search Mechanism for Implicit Dependence in Process Mining,Berlin,  – 2013, стр. 136-140 (статья)

9  Автоматизация методологии социологических исследований оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов .Збірник наукових праць ХУПС– 2015г., стр. 182-184.(статья)

10 Моделирование характеристик газорозрядного контура газового лазера. 25-NATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM, SEPTEMBER 7- 11, 2015, Болгария,  стр. 151 -157