Віра Володимирівна Голян

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віра Володимирівна Голян

+38 (057) 702-14-46

vira.golan@nure.ua

Освіта

2006 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, диплом магістра з відзнакою, кваліфікація – науковий співробітник (електроніка, телекомунікації).
2006-2007 р. – стажер-дослідник на кафедрі Програмної забезпечення електронно- обчислювальних машин (на теперішній час кафедра Програмної інженерії).
2007-2010 р. – аспірантура на кафедрі ПЗЕОМ.
З 2010 р. – асистент, з 2014 г. – старший викладач кафедри Програмної інженерії.
2013 р. – кандидат технічних наук, спеціальність: 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту.
З 2015 р. – доцент кафедри Програмної інженерії.

Навчальна робота

Лекційні курси: автоматизація тестування, тестування веб-додатків, якість програмного забезпечення та тестування, технологія швидкого тестування, технології розробки програмних систем, інженерія вимог.

Наукова робота

Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз бізнес-процесів, системи штучного інтелекту, методи тестування та верифікації ПЗ, методології розробки програмних систем.

Громадська та міжнародна діяльність

Участь в українських і міжнародних науково-практичних конференціях, серед яких:
Міжнародна конференція «Intelligent Information and Engineering Systems» (Poland);
Міжнародна конференція «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications» (Germany);
Національний науковий симпозіум з міжнародною участю «Metrology and metrology assurance» (Bulgaria);
Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь в XXI столітті».


Публікації та патенти

Автор 35 друкованих праць, із яких 28 наукового та 7 навчально-методичного характеру.
Серед найбільш вагомих – навчальний посібник «Основи програмної інженерії» у співавторстві з Н.В. Голян, О.В. Калініченко – 2016г., навчальний посібник «Інтелектуальна власність» - 2016 р., у співавторстві з З.В. Дудар, В.І. Кауком.
Серед останніх публікацій:

  1. Голян, Н.В. О свойствах канонической алгебры понятий / Н.В. Голян // Зб. наук. Праць «Системи управління, навігації та зв’язку», Полтава, ПНТУ. – 2016. Вип. 4(40).
  2. Моделирование характеристик газорозрядного контура газового лазера. 25-NATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM, SEPTEMBER 7- 11, 2015, Болгария, стр. 151 -157
  3. Автоматизация методологии социологических исследований оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов .Збірник наукових праць ХУПС – 2015г., стр. 182-184.(статья)
  4. Implementation of Search Mechanism for Implicit Dependence in Process Mining,Berlin, – 2013, стр. 136-140 (статья)
  5. Предикатные модели представления непрямых связей между процедурами в бизнес-процессах, /С.Н. Пелешенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2012 , 3/2(57). - Харьков, 2012. (статья)