Сергій Юрійович Шабанов-Кушнаренко

Доктор технічних наук, професор кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Юрійович Шабанов-Кушнаренко

+38 (057) 702-14-46

sergei.shabanov-kushnarenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-7195-0503

Інші відомості

Народився: 27 жовтня 1965 року.

Освіта

1988 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю прикладна математика.
1988–1990 р.р. – навчання в аспірантурі.
1990 р. – кандидат технічних наук.
1991–1992 р.р. – старший науковий співробітник.
1993–1995 р.р. – докторант.
1995 р. – доктор технічних наук.
1996 р. – провідний науковий співробітник кафедри програмного забезпечення електронно- обчислювальних машин (зараз кафедра програмної інженерії).
2001 р. – доцент.
2002 р. – професор, професор кафедри програмної інженерії.

Навчальна робота

Зробив вагомий внесок у розвиток напряму «Програмна інженерія».
Керівництво науковими роботами аспірантів, магістрів і спеціалістів.
Лекційні курси: алгебраїчна логіка, алгебраїчні структури, логічний аналіз, теорія штучного інтелекту, системи штучного інтелекту.

Наукова робота

Підготував 11 кандидатів наук за спеціальностями:
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи,
05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту,
05.13.06 – інформаційні технології.

Громадська та міжнародна діяльність

Член редколегії науково-технічного журналу «Біоніка інтелекту».


Публікації та патенти

Автор 143 наукових друкованих праць.

  1. Шабанов-Кушнаренко С.Ю. Компараторная идентификация процессов многомерной количественной оценки / Саарбрюккен, Германия: Palmarium Academic Publishing, 2015. – 217 с. ISBN: 978-3-659-60356-3.
  2. Шабанов-Кушнаренко С.Ю., Кудхаир Абед Тамер Разработка метода формирования предикатных моделей прототипов структурированных объектов // СОИ: ХУПС – 2015. № 9(134). C. 83-87.
  3. Шабанов-Кушнаренко С.Ю., Кудхаир Абед Тамер Построение предикатных прототипов структурируемых объектов на основе понятийного подхода. Уральский Научный Вестник, 2015, № 15(146), С. 5-12.
  4. Шабанов-Кушнаренко С.Ю., Новиков Ю.С. Выявление неявных зависимостей на основе сравнения графовых моделей явных знаний // V Междунар. наук.-техн. конф. «Сучасні напрями розвитку інфорамційно-комунікаційнх технологій та засобів управління» Полтава-Баку-Кіровоград-Харків, 2015. С. 8.
  5. Шабанов-Кушнаренко С.Ю., Коваленко А.И., Булаенко Д.С. Построение онтологии семантического поиска документов // СОИ: ХУПС, 2015, 10(135). С. 156-158.
  6. Шабанов-Кушнаренко С.Ю., Калиниченко О.В., Коваленко А.И., А.А. Шматько О формализации знаний на базе алгебры конечных предикатов // Зб. наук. праць ХУПС, 2015 3 (44). С. 70-73.