Олена Григорівна Качко

Кандидат технічних наук, професор кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олена Григорівна Качко

+38 (057) 702-14-46

elena.kachko@nure.ua

Інші відомості

Народилася: 10 лютого 1945 року.

Нагороди і премії

Медаль «Ветеран труда» (1990), почесний знак «Відмінник освіти України» (2001). 

Освіта

1967 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю математичні прилади та пристрої.

1970 р. – асистент кафед, старший викладач.

У 1977 р. захистила кандидатську дисертацію.

З 1987 р. – доцент, з 1999 – професор кафедри  програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (нині кафедра програмної інженерії). 

Навчальна робота

Лекційні курси: мова програмування С++, системне програмування, захист інформації, системне програмування та операційні системи, операційні системи, паралельне програмування. 

Наукова робота

Наукові інтереси: системне програмування, оптимізація програм, паралельне програмування, криптографія.

Наукові та технічні досягнення: розробка бібліотек для реалізації криптографічних стандартів, які використовуються в системах захисту інформації в банках України та в інших и других установах.

Підготовка кадрів. Науковий  керівник кандидата наук (Торба А.А.) по спеціальності  05.13.21 – Системи захисту інфораціїі


Публікації та патенти

Понад 100 друкованих праць, серед яких науковго та навчально-методичного характеру.

Серед найбільш вагомих навчальні посібники:

1 В. М. Бондарев, В. И. Рублинецкий, Е. Г. Качко. Основы программирования  - Харьков : Фолио, 1997 ; Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 367[17]

2 Е.Г. Качко. Программирование на ассемблере: учеб. пособие для студентов всех форм обуч. спец. 7.080403 "Программн. обеспеч. автоматизир. сист.", 7.080404 "Интеллект. сист. обработки информ. и принятия решений" Науч.-метод. центр высш. образования. Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники

3. М.Ф. Бондаренко, Е.Г. Качко. Операционные системы. Издательство: Компания СМИТ, 2006, - 444

4. М.Ф. Бондаренко, О.Г. Качко. Операційні системи. Видавництво: Компанія СМИТ, 2008, - 432 с.

5. Параллельное программирование: учебн. пособие / Качко Елена Григорьевна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ЗАТ "Ін-т інформаційних технологій". - Х. : Форт, 2011. - 528 с. 

Патент: Генератор рівномірно розподілених випадкових бітів: Торба Олександр Олексійович (UA); Качко Олена Григорівна (UA); Торба Ганна Олександрівна (UA); Єлаков Сергій Геннадійович (UA); Бобух Всеволод Анатолійович (UA)    

Серед останніх публікацій 

1 Е.Г. Качко, К.А. Погребняк. Использование детерминированной функции разбиения на множества для распараллеливания -метода Полларда. Вестник южно-уральского государственного университета т. 2, № 3, 2013, С. 73 – 79

2 Е.Г. Качко, Д.С. Балагура, К.А.Погребняк, Ю.И. Горбенко Исследование методов вычисления инверсии в алгоритме NTRU, Прикладная радиоэлектроника, т.12, № 2,2013 г. , с. 254-258

3 Качко Е.Г., Балагура Д.С., Погребняк К.А. Оптимизация операций для элементов расширенного поля. Сб. Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації, випуск 2 (26), 2014, с. 31-39

4 IVAN GORBENKO, OLENA KACHKO, KOSTYANTYN POGREBNYAK. Features OF parameterS calculation for NTRU algorithm. Прикладная радиоэлектроника, 2015, Том 14, № 3, с. 272-277

5 О.Г. Качко. Паралельне програмування,  навч. пос., Х., ХНУРЕ, 2016. – 404 с.