Олексiй Сергiйович Назаров

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олексiй Сергiйович Назаров

+38 (057) 702-14-46

oleksii.nazarov1@nure.ua

Освіта

1996 р. – закінчив Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю динаміка польоту та управління.
1999 р. – асистент кафедри систем та процесів управління НТУ «ХПІ»,
з 2005 р. – старший викладач кафедри систем та процесів управління НТУ «ХПІ».
В 2014 р. -  захистив кандидатську дисертацію.
2014 р. – доцент кафедри інформаційних технологій та мехатроніки ХНАДУ.
2016 р. – доцент кафедри програмної інженерії ХНУРЕ.

Навчальна робота

Зробив вагомий внесок у повторну акредитацію напрямку «Програмна інженерія».
Керівництво науковою роботою бакалаврів и спеціалістів.

Наукова робота

Сфера наукової діяльності – питання управління рухомими об’єктами, інтелектуальні інформаційні управляючі системи.

Громадська та міжнародна діяльність

Експерт-рецензент з інформаційних технологій Ради ректорів ВНЗ м. Харкова.


Публікації та патенти

Автор 30 друкованих праць, із яких 24 наукового та 6 навчально-методичного характеру.

  1. Назаров О.С. Інтелектуальне керування системою управління ходовою частиною / О.С. Назаров, О.С. Гавва // Інформаційні технології і мехатроніка: освіта, наука та працевлаштування: матеріали Міжнародній науково-практичній конференції. – Х.:ХНАДУ, 2016. – С. 88–90.
  2. Назаров О.С. Реалізація адаптивних алгоритмів для оптимізації динамічної системи / О.С. Назаров, О.С. Гавва // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2016. – С. 10–11.
  3. Nazarov A.S. The implementation of adaptive algorithms to optimize the dynamic system / A.S. Nazarov, O.S. Gavva // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. – Х.:ХНАДУ, 2015. – № 8. – С. 44–48.
  4. Назаров О.С. Алгоритм розрахунку та програмна реалізація складних видів наїзду на пішохода / О.С. Назаров, О.В. Сараєв // Вестник ХНАДУ. – 2015. – № 69. – С. 111–117.
  5. Назаров О.С. Методика синтезу управління орієнтацією пружного супутника / О.С. Назаров // Системи озброєння і військова техніка: науковий журнал. – Х.: Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, 2015. – № 3 (43). – С. 108–115.
  6. Назаров О.С. Методика комплексування виконавчих органів системи управління орієнтацією супутника / О.С. Назаров // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 9 (134). – С. 51–56.
  7. Назаров А.С. Управление кратной минимально-избыточной системой гиродинов / А.С. Назаров // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. Тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 2(82). – Х., 2015. – С. 89–96.
  8. Назаров О.С. Методика розрахунку системи керування рухом транспортного засобу / О.С. Назаров // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. – Х.:ХНАДУ, 2015. – № 7. – С. 88–94.