Олексій Феліксович Лановий

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заст. декана факультету комп’ютерних наук (КН).
Олексій Феліксович Лановий

+38 (057) 702-13-50

oleksiy.lanovyy@nure.ua

Освіта

1988 г. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».
В період з 1988 р. по 1996 р. обіймав науково-педагогічні посади на кафедрі системотехніки ХІРЕ, проходив навчання в аспірантурі.
В 1996 р. захистив кандидатську дисертацію, в 2011 р. отримав наукове звання доцента.
Кар’єра:
З 1996 р. по 2013 р. проходив службу в органах внутрішніх справ України, працював на посадах старшого викладача, доцента в Харківському національному університеті внутрішніх справ, має нагороди та відзнаки.
З 2005 р. – начальник кафедри інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС.
З 2013 р. – доцент кафедри програмної інженерії ХНУРЕ, з 2015 р. – заступник декана факультету КН з навчально-методичної роботи, відповідальний за напрям підготовки студентів «Програмна інженерія».

Навчальна робота

Приймає активну участі в розвитку спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерні науки і інформаційні технології», керує науковою роботою магістрів та спеціалістів.
Веде лекційні курси: Організація комп’ютерних мереж, Системологія інженерії програмного забезпечення, Функціональне тестування програмного забезпечення та основи тест-дизайну, Архітектура комп’ютера та організація комп’ютерних мереж.

Наукова робота

Наукові інтереси: моделювання поведінки натовпу, мережеві технології. Має значний науковий та практичний досвід з розробки та супроводжуванню складних інформаційних систем, у тому числі – спеціального призначення.

Громадська діяльність

Педагогічна діяльність знайшла своє відображення в участі в науково-практичних конференціях та нарадах, присвячених підвищенню якості підготовки студентів.


Публікації та патенти

Результати наукової діяльності подані у понад 50 друкованих роботах. Є співавтором 3 навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів для підготовки та проведення різних видів занять зі студентами.