Олександр Дмитрович Дрюк

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Олександр Дмитрович Дрюк

+38 (057) 702-16-46

oleksandr.driuk@nure.ua

Освіта

2012 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Прикладна математика». У том ж році вступив до аспірантури з відривом від виробництва на кафедрі Штучного інтелекту.
У 2013 році вступив до заочного відділення Школи аналізу даних компанії «Яндекс» (напрям – Computer science), яку успішно закінчив у 2015 році.
З вересня 2015 р. – асистент кафедри Програмної інженерії.
У грудні 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту.
З вересня 2016 р. – старший викладач кафедри Програмної інженерії.

Навчальна робота

Проводить практичні заняття та лабораторні роботи за курсами: Теорія ймовірності, математична статистика та емпіричні методи програмної інженерії; Теорія графів та мережеві моделі; Спеціальні розділи теорії алгоритмів та структур даних (advanced). Раніше також проводив практичні заняття й лабораторні роботи за курсами Програмування в Internet; Основи програмування на Java; Конструювання програмного забезпечення; Моделювання та аналіз програмного забезпечення; Системи штучного інтелекту.

Нагороди та відзнаки

Дипломи та медалі за призові місця у командних та особистих олімпіадах з програмування різного рівня (всеукраїнських та міжнародних), 2008–2016 гг.


Публікації та патенти

Співавтор 1 монографії та 6 статей

  1. Кучеренко Є.І. Гібридні моделі та методи керування інтелектуальними динамічними процесами виробничих систем: монографія – наукове видання. – Є.І. Кучеренко, В.Є. Кучеренко, С.М. Трохимчук, О.Д. Дрюк. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – 298 с.
  2. Кучеренко Е. И. Расширение нечеткой модели процессов управления мобильным объектом. / Е.И. Кучеренко, А.Д. Дрюк // Наука и техника Воздушных сил Вооруженных сил Украины. – 2015. – №1(18). – С. 114–121.
  3. Kucherenko Ye.I. Knowledge-oriented technologies in highly automated production / Ye.I. Kucherenko, S.M. Trokhymchuk, O.D. Driuk // Radioelectronics, informatics, control. – 2014. – №2. – P. 79–84.
  4. Кучеренко Е.И. Расширение методов интеллектуального управления сложными объектами. / Е.И. Кучеренко, А.Д. Дрюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – №4/3 (70). – С. 13 –17.
  5. Kucherenko Ye.I. Fuzzy models in problems of complex systems control / Ye.I. Kucherenko, O. D. Driuk // Radioelectronics, informatics, control. – 2014. – №1. – P. 69–74.