Оксана Олексіївна Мазурова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), вчений секретар кафедри програмної інженерії.
Оксана Олексіївна Мазурова

+38 (057) 702-14-46

oksana.mazurova@nure.ua

Освіта

1997 р. – закінчила з відзнакою Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем.
2001 р. – асистент кафедри, з 2003 р. – старший викладач.
У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію.
2006 р. – доцент кафедри програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (нині кафедра програмної інженерії).

Навчальна робота

Проводить керівництво науковою роботою магістрів, спеціалістів та бакалаврів.
Лекційні курси: бази даних, теорія ігор та прийняття рішень.

Наукова робота

Секретар секції наукової конференції «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст.» (з 2015 р.).


Публікації та патенти

Автор 33 друкованих праць, із яких 19 наукового та 14 навчально-методичного характеру.

  1. Леонтьєва О.С. Математичне моделювання ієрархії цілей людини для задачі складання особистого розкладу / Леонтьєва О.С., Мазурова О.О.// Системи обробки інформації. Збірник наукових праць, 2016, випуск 2 (139), с. 73 – 75, ІSSN 1681-7710 .
  2. Мазурова О.А. Классификационная модель как основа для создания обучающих систем в рамках технологии групповых исследовательских проектов / / О.А. Мазурова. М.А. Ерохин, А.М. Сподарец. // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць, 2015, випуск 11 (136), с. 87 – 92, ІSSN 1681-7710 .
  3. Мазурова О.А. Классификационная модель как основа для создания обучающих систем в рамках технологии групповых исследовательских проектов / О.А. Мазурова. // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць, 2015, випуск 11 (136), с. 87 – 92, ІSSN 1681-7710 .
  4. Мазурова О.А. Метод поддержки декомпозиции целей принятия решений на базе классификационной модели / О.А. Мазурова. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – Харков, – 2012. – № 4 (57), том 3. – С. 59-63.