Оксана Олексіївна Мазурова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), вчений секретар кафедри програмної інженерії.
Оксана Олексіївна Мазурова

+38 (057) 702-14-46

oksana.mazurova@nure.ua

Інші відомості

Народилася 8 травня 1975 року.

Нагороди і премії

Нагороджена Почесними грамотами Харківського національного університету радіоелектроніки  (2009, 2016) за багаторічну сумлінну працю з навчання та виховання студентської молоді.

Освіта

1997 р. – закінчила з відзнакою Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем.

2001 р. – асистент кафедри, з 2003 р. – старший викладач.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію.

2006 р. – доцент кафедри  програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (нині кафедра програмної інженерії).

Навчальна робота

Проводить керівництво науковою роботою магістрів,  спеціалістів та бакалаврів. Лекційні курси: бази даних, теорія ігор та прийняття рішень.

Наукова робота

Секретар секції наукової конференції «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст.» (з 2015 р.).


Публікації та патенти

Автор 33 друкованих праць, із яких 19 наукового та 14 навчально-методичного характеру.

Серед найбільш вагомих – навчальний посібник «Бази даних (Частина I)» у співавторстві з М.С. Широкопетлєвою та Ю.Ю. Черепановою.

Серед останніх публікацій:

  1. Нестеренко О.О. (Мазурова О.О.) Застосування класифікаційних моделей в інтелектуальних системах / О.О. Нестеренко, М.С. Широкопетлева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. - № 4/2(16). – С. 113-118.
  2. Нестеренко О.О. (Мазурова О.О.) Применение индивидуализации процесса обучения в компьютерных обучающих системах / О.О. Нестеренко, М.С. Широкопетлева, Ю.Ю. Черепанова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2005. - № 5/2(17). – С. 99-104.
  3. Мазурова О.А. Метод поддержки декомпозиции целей принятия решений на базе классификационной модели / О.А. Мазурова. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – Харков, – 2012. – № 4 (57), том 3. – С. 59-63.
  4. Мазурова О.А. Классификационная модель как основа для создания обучающих систем в рамках технологии групповых исследовательских проектов / О.А. Мазурова. // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць, 2015, випуск 11 (136), с. 87 – 92, ІSSN 1681-7710 .
  5. Мазурова О.А. Классификационная модель как основа для создания обучающих систем в рамках технологии групповых исследовательских проектов / / О.А. Мазурова. М.А. Ерохин, А.М. Сподарец. // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць, 2015, випуск 11 (136), с. 87 – 92, ІSSN 1681-7710 .
  6. Леонтьєва О.С. Математичне моделювання ієрархії цілей людини для задачі складання особистого розкладу / Леонтьєва О.С., Мазурова О.О.//  Системи обробки інформації. Збірник наукових праць, 2016, випуск 2 (139), с. 73 – 75, ІSSN 1681-7710 .