Марія Сергіївна Широкопетлєва

Старший викладач кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Марія Сергіївна Широкопетлєва

+38 (057) 702-14-46

marija.shirokopetleva@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-7472-6045

Освіта

1996 р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю комп’ютерні системи проектування.
1997 р. – асистент, з 2004 р. – старший викладач кафедри ПІ ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: корпоративні інформаційні системи, бази даних, розробка інтернет-застосувань за технологією ASP.Net, центри обробки даних.
Лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін: інноваційне підприємництво в індустрії програмного забезпечення, людино-машинна взаємодія та ін.

Наукова робота

Основні напрямки: системи зберігання даних, методи зберігання і подання знань, адаптація інтерфейсів, штучний інтелект.


Публікації та патенти

Понад 40 наукових та методичних робіт. Серед них:

  1. Широкопетлєва М.С., Черепанова Ю.Ю. Про підхід до проектування системи тестування знань з мови SQL // Вісник національного технічного університету ХПІ. Збірник наукових праць. – Х.: НТУ «ХПІ» - 2016р. - №17 (1189) – С.50-55
  2. Мазурова О. О. Навчальний посібник з дисципліни "Бази даних" для студентів усіх форм навчання напряму 050103 "Програмна інженерія" : МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки / О. О. Мазурова, М. С. Широкопетлєва, Ю. Ю. Черепанова. – Харків : ХНУРЕ, 2012. – 176 с. : іл. – 8,15
  3. Широкопетлева М.С. О подсистеме адаптации интерфейса для лексикографического украино-русско-английского словаря с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей личности // Вісник НТУ „ХПІ”. Серія: Нові рішення в сучасних інформаційних технологіях. – Х: НТУ „ХПІ”, 2012 - №68 (974). – С.118-122.