Катерина Вікторівна Зибіна

Асистент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Катерина Вікторівна Зибіна

kateryna.zybina@nure.ua

Освіта

2014 р. – бакалавр, ХНУРЕ, з напряму підготовки  «Комп’ютерні науки»,  отримала кваліфікацію спеціаліста з інформаційних технологій.

 2015 р. – магістр, диплом з відзнакою зі спеціальності ынформаційні управляючі системи і технології, отримала кваліфікацію аналітика комп’ютерних систем.

З січня  2016  р. – інженер кафедри ПІ.

З вересня 2016 р. – ассистент кафедри ПІ. 

Навчальна робота

Веде практичні та лабораторні заняття по дисциплінам: гіпертекст і гіпермедіа, комп’ютерна дискретна математика та дискретні структури, бази даних, розробка інтернет застосувань з графічним інтерфейсом.

Інші відомості

Народилася 20 жовтня 1993 р.


Публікації та патенти
  1. Зибіна К.В., Бойцова О.Д. Особливості нового способу криптографічного захисту даних та його програмної реалізації. /К.В.Зибіна, О.Д, Бойцова// Збірник тез доповідей підсумкової конференції слухачів, курсантів і студентів Академії внутрішніх військ МВС України/Секція 2. «Технічні науки».-Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2013. – с. 88-90
  2. Зибіна К.В., Бойцова О.Д. Особливості програмної реалізації нового способу криптографічного захисту даних/К.В.Зибіна, О.Д. Бойцова, В.Г.Кобзев//XIII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій” Матеріали конференції. – Одеса, 2013. – С.138-139.
  3. Зибіна К.В. Оцінка ефективності ІС медичних закладів з застосуванням телемедицини// Материалы 17-го международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 2013. – С.160-161.
  4. Зибіна К.В. Особливості інформаційно – аналітичних систем, які використовуються для студентів з особливими потребами./Зибіна К.В., Кальницька А.Ю,// Материалы 18-го международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 2014. – С.87-88
  5. Зибіна К.В. Аналіз існуючих методів  і моделей формування ефективного плану підвищення кваліфікації/ К.В.Зибіна, В.М.Левикін// Материалы 1-го международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 2015. – С.87-88