Ірина Віталіївна Афанасьєва

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ірина Віталіївна Афанасьєва

+38 (057) 702-14-46

iryna.afanasieva@nure.ua

Освіта

2009 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень».
2009 р. – закінчила магістратуру в Linnaeus університет (Швеція) за спеціальністю «Software Technology».
У 2012 р. почала працювати асистентом на кафедрі ПІ.
В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «системи та засоби штучного інтелекту».
З 2013 p. – старший викладач.
З 2014 р. – доцент.

Навчальна робота

Керівництво роботами бакалаврів та спеціалістів.
Лекційні курси: професійна практика з програмної інженерії, аналіз вимог до програмного забезпечення, інтелектуальний аналіз даних, машинне навчання, інженерія вимог.

Наукова робота

Робота зі студентами, написання тез доповідей та статей.
Приймання участі в конференціях у тому числі міжнародних.


Публікації та патенти

Автор більш ніж 40 статей та тез доповідей.

  1. Афнасьева И.В., Ибадов Д.Т. Кросплатформенная С++ библиотека для обучения многослойного перцептрона. - Scientific Journal «ScienceRise» No5/2(22)2016. – С. 19-25.
  2. Шатовська Т.Б., Каменєва І.В. Построение графа связности в алгоритме кластеризации сложных объектов "ScienceRise" №5/2(10)2015, стр. 64-68
  3. Шатовська Т.Б., Каук В.І., Каменєва І.В. Модель організації інноваційної та підприємницької діяльності іт – студентів “науковий парк– інноваційна структура – університет” - Вища школа, 2014 - 8 стор.
  4. Вечирская И.Д. Алгебро-логический подход к решению задачи диагностирования заболеваний опорно-двигательного аппарата. [Текст] / И.Д. Вечирская, И.В Каменева, // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 5: технические науки. – Иваново: Маркова АД, 2013.– С. 29–36.
  5. Каменева И. В. Использование метода расслоения предиката в морфологии руського языка/ И. В Каменева, Н. Е. Русакова [Текст] // Системні технології: зб. наук. пр. – Д. :НМАУ, 2012. – №4 (81). – С.86–95