Ірина Віталіївна Афанасьєва

Кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ірина Віталіївна Афанасьєва

iryna.afanasieva@nure.ua

+38 (057) 702-14- 46

Інші відомості

Народилася: 11 жовтня.

Освіта

2009 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень».

2009 р. – закінчила магістратуру в Linnaeus університет (Швеція) за спеціальністю «Software Technology»

У 2012 р. почала працювати асистентом на кафедрі ПІ.

В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «системи та засоби штучного інтелекту».

З 2013 г. – старший викладач.

З 2014 р. – доцент.

Навчальна робота

Керівництво роботами бакалаврів та спеціалістів. Лекційні курси: професійна практика з програмної інженерії, аналіз вимог до програмного забезпечення, інтелектуальний аналіз даних, машинне навчання, інженерія вимог.

Наукова робота

Робота зі студентами, написання тез доповідей та статей. Приймання участі в конференціях у тому числі міжнародних.


Публікації та патенти

Автор більш ніж 40 статей та тез доповідей.

Серед останніх публікацій:

1. Бондаренко М. Ф. О булевых реляционных сетях [Текст] / М. Ф. Бондаренко,И. В. Каменева, Н. Е. Русакова, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, И. Ю. Шубин // Бионика интеллекта. – 2011. – № 1 (75).– С. 3-7.

2. Каменева И.В. Анализ флексии письменной и устной моделей полных напритяжательных имен прилагательных русского языка [Текст] / И. В. Каменева // Бионика интеллекта. – 2012. – № 1 (78). – С. 116–118

3. Каменева И. В. Преобразование словоформы с помощью метода расслоения предиката морфологии русского языка [Текст] / И.В. Каменева // Искусственный интеллект. – 2012. –№4. – С.34–42.

4. Каменева И. В. Использование метода расслоения предиката в морфологии руського языка/ И. В Каменева, Н. Е. Русакова [Текст] // Системні технології: зб. наук. пр. – Д. :НМАУ, 2012. – №4 (81). – С.86–95

5. Вечирская И.Д. Алгебро-логический подход к решению задачи диагностирования заболеваний опорно-двигательного аппарата. [Текст] / И.Д. Вечирская, И.В Каменева, // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 5: технические науки. – Иваново: Маркова АД, 2013.– С. 29–36.

6. Шатовська Т.Б., Каук В.І., Каменєва І.В. Модель організації інноваційної та підприємницької діяльності іт – студентів “науковий парк– інноваційна структура – університет” - Вища школа, 2014 - 8 стор.

7. Шатовська Т.Б., Каменєва І.В. Построение графа связности в алгоритме кластеризации сложных объектов "ScienceRise"№5/2(10)2015, стор. 64-68

8. Афнасьева И.В., Ибадов Д.Т. Кросплатформенная С++ библиотека для обучения многослойного перцептрона. - Scientific Journal «ScienceRise» No5/2(22)2016. – С. 19-25.