Григорій Григорович Четвериков

Доктор технічних наук, професор кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (2015), завідувач проблемної лабораторії Математичного моделювання кафедри програмної інженерії; директор Міжрегіонального Центру прикладної та математичної лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду (УМІФ) НАН України (м. Київ) і Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Григорій Григорович Четвериков

+38 (057) 702-14-77

grigorij.chetverykov@nure.ua

Освіта

1974 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Прикладна математика».
В 1976 р. почав працювати молодшим науковим співробітником, потім асистентом на кафедрі програмного забезпечення електронно-обчивлювальних машин (зараз кафедри програмної інженерії).
З 1980 р. – старший викладач кафедри Інформатики; науковий керівник обчивлювального центру Харківського інституту радіоелектроніки.
В 1985 р. захистив кандидатську дисертацію.
З 1985 р. – доцент кафедри програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (зараз кафедри програмної інженерії).
В 2005 р. захистив докторську дисертацію.
З 2006 р. – професор кафедри програмного забезпечення електронно-обчислювальних машин (зараз кафедри програмної інженерії).

Навчальна робота

Зробив вагомий внесок в розвиток напрямку «Програмна інженерія».
Керівництво науковою роботою аспірантів, магістрів та спеціалістів.
Лекційні курси: основи дискретної математики, дискретні структури, теорія дискретних структур, інтелектуальна власність, високорівнева обробка інформації природньою мовою.

Наукова робота

Підготував 4 кандидатів наук за спеціальністю 05.13.23 – «Засоби та методи штучного інтелекту», в.о. головного редактора редакційної колегії науково-технічного журнала «Біоніка інтелекту» (м. Харків), член редакційної колегії науково-технічного журнала «Штучний інтелект» (м. Київ).

Громадська та міжнародна діяльність

Член наукової Спілки з проблеми «Інформація. Мова. Інтелект» Національної Академії наук України.


Публікації та патенти

Автор більш ніж 300 друкованиї робіт, з якиї більше 270 наукового характеру (з них 5 авторських свідотств СРСР та патентів СРСР та України) та 30 навчально-методичного характеру.
Навчальні посібники:
«Дискретные структуры» в співавторстві з З.В. Дудар, І.Д. Вечірською (2014);
«Многозначные структуры» (частина перша (1997) і частина друга (2006)).
Mонографії: Бондаренко М.Ф., Коноплянко З.Д., Четвериков Г.Г. Основи теорії синтезу надшвидкодіючих структур мовних систем штучного інтелекту.– К.: ІЗМН, 1997.– 264 с.;
Бондаренко М. Ф., Коноплянко З.Д., Четвериков Г.Г. Основи теорії багатозначних структур і кодування в системах штучного інтелекту.– Харків: Фактор-друк, 2003.– 336 с.

  1. Пат. 14935 А. Україна, МКВ Н 03 К 19/08. Функціональний перетворювач / М.Ф.Бондаренко, З.Д. Коноплянко, Г.Г.Четвериков (Україна). – №96010250; Дата подання 22.01.96; Опубл. 30.06.97, Бюл. №3. – 4 c.
  2. Пат. 20462 А. Україна, МКВ Н 03 К 19/02. Двовходовий багатозначний логічний елемент / М.Ф.Бондаренко, З.Д. Коноплянко, Г.Г.Четвериков (Україна). – №97031289; Дата подання 20.03.97; Опубл. 15.07.97, Бюл. №3. – 4 c.
  3. Пат. 2147789 РФ, МКВ Н 03 К 19/02, Н 03 М 1/00. Функциональный преобразователь с многозначным кодированием / М.Ф.Бондаренко, З.Д. Коноплянко, Г.Г.Четвериков (Україна). – №97101717/09; Опубл. 24.04.2000, Бюл.№11. – 6 c.
  4. Четвериков Г.Г., Пузик О.С., Курасова В.В., Божко І.К. Універсальний багатозначний функціональний перетворювач як базова комірка семантичної мережі інтелектуальної системи // Бионика интеллекта. – 2016. – №1(86). – С.164 – 168.
  5. Четвериков Г.Г., Вечирская И.Д., Пузик А.В. Разработка программной системы электронного трехъязычного словаря // Системи обробки інформації. – 2016. – Випуск 7 (144). – С.156 – 164.
  6. Каграманян А.Г., Четвериков Г.Г., Шляхов В.В. Мультиалгебраические дискретные системы при наличии алгебраической структуры носителя. Сообщение 1. // Бионика интеллекта. – 2016. – №2(87). – С.20– 28.
  7. Каграманян А.Г., Четвериков Г.Г., Шляхов В.В. Мультиалгебраические дискретные системы при наличии алгебраической структуры носителя. Сообщение 2. // Бионика интеллекта. – 2016. – №2(87). – С.29 –36.
  8. Grygoryy Chetverykov, Iryna Vechirska, Oleksiy Puzik. Multiple-valued structures of intellectual systems // Proceedings of the XI–th International Scientific and Technical Conference (Computer Science and Information Technologies: CSIT–2016). – Lviv, Ukraine 6–10 September, 2016. – pp. 204 – 207.