Спiвробiтники

Штатний розклад кафедри включає 62 особи, у тому числі 7 докторів наук та 30 кандидатів наук:

Андрій Леонідович Єрохін

Андрій Леонідович Єрохін

Доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії
Зоя Володимирівна Дудар

Зоя Володимирівна Дудар

Кандидат технічних наук, професор кафедри програмної інженерії (ПІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (2004), завідуюча кафедрою програмної інженерії.
Ревенчук Ілона Анатоліївна

Ревенчук Ілона Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри Програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).