Дисципліни вільного вибору студента

Напрям 6.050103 «Програмна інженерія»

Ступінь бакалавра

 • Windows Azure
 • Автоматизація тестування
 • Вступ до ігрової аналітики
 • Гейм-дизайн
 • Динамічні ігри
 • Креативне проектування
 • Мови системного програмування: С, С++
 • Основи ігрової графіки
 • Основи розпізнавання образів
 • Програмні бібліотеки підтримки комп’ютерної графіки
 • Проектування ігрових додатків: графіка та аналітика
 • Розробка Internet-застосувань
 • Розробка Internet-застосувань за технологією ASP.NET
 • Розробка WPF-застосувань
 • Розробка застосувань з графічним інтерфейсом користувача
 • Розробка ігрових застосувань
 • Розробка інтерактивного медіа
 • Розробка корпоративних застосувань
 • Розробка мобільних застосувань
 • Спеціальні розділи теорії алгоритмів та структур даних (advanced)
 • Теорія графів та мережеві моделі
 • Теорія дискретних динамічних систем
 • Теорія складності (advanced)
 • Тестування web-додатків

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація Програмне забезпечення систем

Ступінь магістра

 • Чисельні методи та високопродуктивні обчислення
 • Теорія дискретних структур
 • Теорія ігор та прийняття рішень
 • Теорія еволюційних та конфліктних систем
 • Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
 • Спеціалізація Інженерія програмного забезпечення
 • Ступінь магістра
 • Чисельні методи та високопродуктивні обчислення
 • Теорія дискретних структур
 • Теорія ігор та прийняття рішень
 • Теорія еволюційних та конфліктних систем

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація Інженерія програмного забезпечення

Ступінь PhD

 • Теорія конфліктних систем
 • Формальні моделі та методи побудови багатозначних структур

зберегти цю сторінку в PDF