Дисципліни вільного вибору студента

Напрям 6.050103 «Програмна інженерія»

Ступінь бакалавра

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація Програмне забезпечення систем

Ступінь магістра

  • Чисельні методи та високопродуктивні обчислення
  • Теорія дискретних структур
  • Теорія ігор та прийняття рішень
  • Теорія еволюційних та конфліктних систем

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціалізація Інженерія програмного забезпечення
Ступінь магістра

  • Чисельні методи та високопродуктивні обчислення
  • Теорія дискретних структур
  • Теорія ігор та прийняття рішень
  • Теорія еволюційних та конфліктних систем

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація Інженерія програмного забезпечення

Ступінь PhD

  • Теорія конфліктних систем
  • Формальні моделі та методи побудови багатозначних структур

зберегти цю сторінку в PDF