Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри програмної інженерії

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення, Освітня програма «Програмна інженерія»
Напрям 6.050103 «Програмна інженерія»
Cпеціальність (спеціалізація) 121 Інженерія програмного забезпечення, Інженерія програмного забезпечення
Cпеціальність(спеціалізація) 121 Інженерія програмного забезпечення, Програмне забезпечення систем

Ступінь бакалавра

Гейм-дизайн
Креативне проектування
Основи ігрової графіки
Стандарти документування програмного забезпечення
Спецглави дискретних структур
Технології колективної роботи над проектом
Спеціальні розділи теорії алгоритмів та структур даних (advanced)
Основи розпізнавання образів
Мови системного програмування: С, С++
Вступ до ігрової аналітики
Розробка інтерактивного медіа
Вбудовані системи (Embedded systems)
Методи прогнозування
Теорія складності (advanced)
Функціональне тестування програмного забезпечення та основи тест-дизайну
Проектування ігрових додатків: графіка та аналітика
Розробка застосувань з графічним інтерфейсом користувача
Розробка Інтернет-застосувань
Розробка Інтернет-застосувань за технологією ASP.NET
Теорія графів та мережеві моделі
Автоматизація тестування
Тестування web-додатків
Розробка ігрових застосувань
Програмні бібліотеки підтримки комп’ютерної графіки
Розробка корпоративних застосувань
Розробка мобільних застосувань
Windows Azure
Розробка WPF-застосувань
Динамічні ігри
Теорія дискретних динамічних систем

Ступінь магістра

Теорія дискретних структур
Віртуальна реальність і 3D моделювання
Чисельні методи та високопродуктивні обчислення
Центри обробки даних
Теорія ігор та прийняття рішень
*Теорія еволюційних та конфліктних систем

зберегти цю сторінку в PDF