Про кафедру

Навчання

З 3 курсу і до закінчення навчання, студенти проходять практичну підготовку в провідних ІТ-компаніях Харкова та України, таких як EPAM Systems, NixSolutions, GlobalLogic, Eclipse SP, Sigma. Договір про співробітництво між кафедрою ПІ ХНУРЕ та компаніями Global Logic, EPAM Systems та Sigma Software дозволив створити на кафедрі лабораторії з розробки сучасного програмного забезпечення. Протягом останніх років практикується залучення провідних спеціалістів фірм до викладання професійно-орієнтованих дисциплін.

Під час навчання студенти підвищують свій професійний рівень, беруть участь у роботі семінарів і гуртків, організованих на базі наукових лабораторій, лабораторії Бізнес-Інкубатор, учбово-наукового загону «Програміст».

Студенти мають можливість за бажанням вивчати деякі дисципліни англійською мовою (1-2 в кожному семестрі). Студенти що навчаються в ХНУРЕ за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» приймають активну участь у міжнародних змаганнях з програмування, таких як «Відкритий Кубок ім. Е.В. Панкратьева з програмування», міжнародному чемпіонаті комп’ютерних талантів «Золотий Байт», «Challenge24» та «IT-Планета».

Неодноразово студенти, що навчаються на кафедрі ПІ, посідали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з програмування, гідно представляли кафедру та університет на виставках, конкурсах, конференціях та форумах.

Наука та міжнародне співробітництво

Фундаментальною проблемою, над якою працюють на кафедрі, є створення нового покоління обчислювальних систем та розробка на цій базі методів моделювання та синтезу інтелектуальних систем і процесів.

Науковими напрямками кафедри є:

 • розробка формального апарату методів логіки, алгебри, лінгвістичної алгебри та систем логічної підтримки проектування нових перспективних інформаційних технологій;
 • розробка математичних моделей процесів інтелектуальної діяльності (зору, слуху, пізнання) як теоретичної бази створення інженерних систем;
 • розробка систем комп’ютерного зору;
 • проектування та розробка систем дистанційного комп’ютерного та мобільного навчання;
 • розпізнавання образів;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • біометричні, медичні та діагностичні системи.

Наукові напрямки діяльності викладачів і наукових співробітників кафедри.
На кафедрі приділяють увагу розвитку наукової студентської творчості. Тут сформовані умови для власних студентських розробок як ініціативних проектів для подальшого залучення зовнішнього інвестування. Студентам пропонується займатися власними розробками за перспективними напрямками кафедри. Створюється інформаційний портал для пошуку та сумісної роботи над власними проектами викладачів і студентів. Планується більш широке залучення студентів до різноманітних конкурсів інноваційних проектів. Студентам створюються умови для трансформації успішних проектів у власний бізнес.
Наукові гуртки.
Відомості про НДРС на кафедрі ПІ.

Наукові дослідження проводяться у рамках наукових лабораторій та центрів:

 • науково-дослідницька лабораторія «Моделювання інтелектуальних систем» (науковий керівник проф. Шабанов-Кушнаренко С.Ю.);
 • науково-учбова лабораторія «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (науковий керівник проф. Дудар З.В.);
 • науково-дослідна і навчальна лабораторія «Інформаційні технології в системах навчання і машинного зору» (науковий керівник проф. Білоус Н.В.);
 • навчально-наукова лабораторія розробки ігрових додатків (науковий керівник ст. викл. Новіков Ю.С.);
 • навчально-наукова лабораторія «Інтелектуальних програмно-апаратних систем» (науковий керівник проф. Єрохін А.Л.);
 • науково-дослідна лабораторія «Лабораторія дослідження мови» (науковий керівник к.т.н., с.н.с., ст. викл. Работягов А.В.).

Кафедра ПІ приймає активну участь у міжнародних проектах – укладено 9 договорів з міжнародного співробітництва. В рамках договору зі шведським університетом у м.Вакхо розроблено інтегровану учбову програму з можливістю отримання диплому магістра програмної інженерії Європейського університету. Також студенти можуть прийняти участь в Європейській програмі подвійного Європейського Бакалаврського та Магістерського диплому за технологією дистанційної освіти на кафедрі School of Mathematics and Systems Engineering університету Linaeus, Швеція.

Темпус проекти:
– проект LeAGUe
– проект NEFESIE
– проект IHSITOP

- «Результати за Темпус проектом 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES «Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів» (NEFESIE)
– «Результати за Темпус проектом 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES «Мережа для розвитку безперервного навчання у Вірменії, Грузії та України» (LeAGUe)

Аспірантура та докторантура за спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології,
 • 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту,
 • 05.13.03 – системи та процеси керування,
 • 05.13.21 – системи захисту інформації,
 • 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем,
 • 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи,
 • 121 – Інженерія програмного забезпечення.

Наукові керівники:

 • Дудар З.В., кандидат технічних наук, професор;
 • Білоус Н.В., кандидат технічних наук, професор;
 • Бондарєв В.М., доктор технічних наук, професор;
 • Єрохін А.Л., доктор технічних наук, професор;
 • Шабанов-Кушнаренко Ю.П., доктор технічних наук, професор;
 • Шабанов-Кушнаренко С.Ю., доктор технічних наук, професор;
 • Лєсна Н.С., кандидат технічних наук, професор;
 • Качко О.Г., кандидат технічних наук, професор;
 • Четвериков Г.Г., доктор технічних наук, професор;
 • Шатовска Т.Б., кандидат технічних наук, доцент;
 • Шубін І.Ю., кандидат технічних наук, професор;
 • Мазурова О.О., кандидат технічних наук, доцент;
 • Турута А.П., кандидат технічних наук, доцент.

зберегти цю сторінку в PDF