Про кафедру

Навчання

З 3 курсу і до закінчення навчання, студенти проходять практичну підготовку в провідних ІТ-компаніях Харкова та України, таких як Epam, NixSolutions, GlobalLogic, Eclipse SP.

Під час навчання студенти підвищують свій професійний рівень, беруть участь у роботі семінарів і гуртків, організованих на базі наукових лабораторій, лабораторії Бізнес-Інкубатор, учбово-наукового загону «Програміст».

Студенти мають можливість за бажанням вивчати додаткові навчальні дисципліни, що викладаються науковцями університетів-партнерів дистанційно англійською мовою. Зокрема це 5 дисциплін з комп’ютерної графіки та 6 дисциплін з програмування для бакалаврської підготовки. Це дозволяє студентам суттєво підвищити свій рівень фахової підготовки та отримати відповідні сертифікати та кредити за окремими дисциплінами.

Зимова школа з програмування

З 2008 року кафедра щорічно проводить Відкриту міжнародну Зимову школу з програмування. Зимова школа – це унікальний захід, єдиний на території Україні. В програмі школи органічно поєднуються теоретична і практична підготовка у вигляді лекційних занять і щоденних змагань з розв’язання складних і цікавих алгоритмічних задач. Перебування в школі дає можливість учасникам і тренерам з різних міст інтенсивно спілкуватися і полегшує необхідний для постійного підвищення професійного рівня обмін досвідом.

Наука та міжнародне співробітництво

Фундаментальною проблемою, над якою працюють на кафедрі, є створення нового покоління обчислювальних систем та розробка на цій базі методів моделювання та синтезу інтелектуальних систем і процесів.

Науковими напрямками кафедри є:

 • розробка формального апарату методів логіки, алгебри, лінгвістичної алгебри та систем логічної підтримки проектування нових перспективних інформаційних технологій;
 • розробка математичних моделей процесів інтелектуальної діяльності (зору, слуху, пізнання) як теоретичної бази створення інженерних систем;
 • розробка систем комп’ютерного зору;
 • проектування та розробка систем дистанційного комп’ютерного та мобільного навчання;
 • розпізнавання образів;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • біометричні, медичні та діагностичні системи.

На кафедрі приділяють увагу розвитку наукової студентської творчості. Тут сформовані умови для власних студентських розробок як ініціативних проектів для подальшого залучення зовнішнього інвестування. Студентам пропонується займатися власними розробками за перспективними напрямками кафедри. Створюється інформаційний портал для пошуку та сумісної роботи над власними проектами викладачів і студентів. Планується більш широке залучення студентів до різноманітних конкурсів інноваційних проектів. Студентам створюються умови для трансформації успішних проектів у власний бізнес.

Наукові дослідження проводяться у рамках наукових лабораторій та центрів:

 • НДЛ «Моделювання інтелектуальних систем»,
 • НДНЛ «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
 • НДНЛ «Інформаційні технології у системах навчання і машинного зору»,
 • лабораторія мозкоподібних структур НАН України, яка працює над розробкою теорії та принципів побудови мозкоподібних ЕОМ з реляційними мережами.

Навесні 2007 року кафедра виступила ініціатором підписання угоди про освітнє та наукове співробітництво в ІТ-галузі між Харківським національним університетом радіоелектроніки та Інститутом математики і системної інженерії (School of Mathematics and Systems Engineering) університету м. Вакхо (Linnaeus University), Швеція.

Першим кроком до співробітництва зі шведськими партнерами у вересні 2007 року став старт міжнародної освітньої програми з підготовки молодих ІТ-фахівців у новій для українського ІТ-бізнесу газузі – Business Intelligence. На сьогодні Business Intelligence є одним з найперспективніших напрямів ІТ-індустрії, в основі якого лежить потреби сучасного бізнесу в отриманні, аналізі та структуруванні найціннішого продукту – інформації.

Ініціатором вибору саме цього освітнього курсу виступила консалтингова група Sigma в особі компанії Eclipse SP –  представника Sigma у країнах СНД, яка активно співпрацює з ХНУРЕ вже протягом 7 років.

Для продовження першого вдалого досвіду співпраці був організований навчальний курс «Інтелектуальні мультимедійні системи» (Intelligent Multimedia Systems) за такою ж технологією.

У 2008/2009 н.р. вперше випускники факультету комп’ютерних наук були прийняті до аспірантури Linnaeus університету на спеціальність Software technology, compiler technologies and programme analyses.

Дистанційна міжнародна інтегрована магістерська програма навчання

Особливостями даної програми є те, що студенти ХНУРЕ протягом двох академічних років отримують два дипломи магістра – український та європейський. Студенти спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» сьогодні навчаються вже за інтегрованим навчальним планом магістерської підготовки, який відповідає спеціальності «Технології програмного забезпечення» Інституту математики і системної інженерії університету м. Вакхо. Інтегрований план містить усі дисципліни українського плану і чотири додаткових – із шведського. Під час навчання студенти під керівництвом двох наукових керівників (українського і шведського) готують дві магістерські дипломні роботи. Для захисту українського диплому назначаються два рецензенти і створюється комісія із представників обох університетів. До переваг цієї програми підготовки слід віднести: одночасне отримання двох дипломів магістра: українського і європейського; безкоштовне отримання ступеня магістра європейського рівня; для виконання навчального плану першого року магістерської підготовки не треба від’їжджати до Швеції, оскільки всі курси вивчаються за допомогою дистанційної форми навчання; можливість вступу до аспірантури у шведському університеті; можливість отримати престижне місце роботи як в українській ІТ-компанії, так і шведській.

У 2009-2010 роках в рамках цієї програми було проведено 7 дистанційних курсів для 45 студентів, що навчалися за інтегрованим магістерським планом. Нині 13 студентів закінчують другий рік навчання у Швеції.

Аспірантура та докторантура за спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології,
 • 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту,
 • 05.13.03 – системи та процеси керування,
 • 05.13.21 – системи захисту інформації,
 • 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем,
 • 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Наукові керівники:

 • Дудар З.В., кандидат технічних наук, професор;
 • Білоус Н.В., кандидат технічних наук, професор;
 • Бондарєв В.М., доктор технічних наук, професор;
 • Єрохін А.Л., доктор технічних наук, професор;
 • Шабанов-Кушнаренко Ю.П., доктор технічних наук, професор;
 • Шабанов-Кушнаренко С.Ю., доктор технічних наук, професор;
 • Лєсна Н. С., кандидат технічних наук, професор;
 • Качко О.Г., кандидат технічних наук, професор;
 • Четвериков Г.Г., доктор технічних наук, професор;
 • Шатовска Т.Б., кандидат технічних наук, доцент;
 • Шубін І.Ю., кандидат технічних наук, професор.

зберегти цю сторінку в PDF