Кафедра програмної інженерії (ПІ)

Кафедра програмної інженерії існує близько півстоліття, хоча таку назву отримала з 1 листопада 2011 року.

Контакти

головний корпус, 2 поверх,
кімн. 267

+38 (057) 702-14-46

d_se@nure.ua

Сайт: 
software.nure.ua

Завідуюча кафедрою

Зоя Володимирівна Дудар 

Кандидат технічних наук, професор кафедри програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (2004).

Основні функції

Кафедра програмної інженерії є профілюючою з підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» (ПІ), магістрів та спеціалістів за фахом 7.05010302, 8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення» (ІПЗ), магістрів за фахом 8.05010301 «Програмне забезпечення систем» (ПЗС).

Стандарт освіти за напрямком «програмна інженерія» повністю відповідає європейському стандарту Software Engineering.

Форма навчання – очна, заочна та дистанційна.