Жанна Валентинівна Дейнеко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем і технологій (МСТ), заступник декана факультету комп’ютерних наук з навчально-методичної роботи Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Жанна Валентинівна Дейнеко

+38 (057) 702-13-78

zhanna.deineko@nure.ua

Освіта

1985 р. – інженер-електронник, Харківський інститут радіоелектроніки. Спеціальність – електронно-обчислювальні машини (диплом з відзнакою).
1995 р. – викладач центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, Харківський національний університет радіоелектроніки.
2002 р. – старший викладач факультету післядипломної освіти.
2010 р. – старший викладач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки.
2012 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації «Методи аналізу нестаціонарних самоподібних часових рядів, заснованих на дискретному вейвлет-перетворенні».
2015 р. –доцент кафедри медіасистем і технологій.

Навчальна робота

Лекційні курси: інформатика, базове програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, шрифтові технології, основи редагування та коректури видань, комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження та супровід.

Наукова робота

Наукові інтереси: обробка часових рядів за допомогою вейвлет-перетворення, застосування вейвлетів для стиснення растрових зображень, комп’ютерна графіка та обробка графічних зображень за допомогою сучасних технологій, тривимірне моделювання, обробка відеозображень, сучасна реклама, розробка web-сайтів, проектування і розробка Flash-анімаційних роликів, 3D-графіка: моделінг, скульпінг, ріггінг.


Публікації та патенти
Понад 50 публікацій (20 статей, 25 тез доповідей, 8 методичних вказівок з дисциплін). Серед них: Статті в наукометричних базах: Scopus;
  1. Methodology of Wavelet Analysis in Research of Dynamics of Phishing Attacks – International Journal of Advanced Intelligence Paradigms. – April, 2016. Статті в Web of Science Core Collection;
  2. Properties of wavelet coefficients of self-similar time series. – International Journal of Scientific & Engineering Research. – 2015. Vol. 6 (1). – C. 1492-1499.
  3. Methodology of Wavelets in Relativistic Heavy Ion Collisions in One Dimensional Phase Space (η-Space). – Journal of High Energy Physics, Gravitation and Cosmology. – 2017. Vol. 3. – Р. 254-266.
  4. Study of Wavelet Methodology and Chaotic Behavior of Produced Particles in Different Phase Spaces of Relativistic Heavy Ion Collisions. – Journal of Applied Mathematics and Physics. – 2017. Vol. 5, 1130-1149.
  5. Hurst Exponent as a Part of Wavelet Decomposition Coefficients to Measure Long-term Memory Time Series Based on Multiresolution Analysis. – American Journal of Systems and Software. – Vol. 4, No. 2, 2016. – Р. 51-56.
  6. Участь у наукових конференціях
  7. Применение теории фракталов для исследования технологических свойств полиграфических материалов. – Материалы 3-й международной научно-технической конференции ИСТ-2014, Харьков, С. 170-171.
  8. Вейвлет-когерентность как инструмент визуализации сложных физических процессов. – Полиграфические, мультимедийные и web-технологии. Т1. Тез. докл. 2-й Международ. науч.-техн. конф. (16-22 мая 2017). – С.71-74.
  9. Методология анализа соответствия экспериментальных и модельных данных на основе вейвлет-когерентности. Материалы 7-й международной научно-технической конференции ИСТ-2017, Коблево, С. 170-171.