Ірина Миколаївна Єгорова

Кандидат технічних наук, професор кафедри медіасистем та технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1975 р. – інженер-конструктор-технолог електронно-обчислювальної апаратури, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – конструювання і виробництво електронно-обчислювальної апаратури (диплом з відзнакою).

1984 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації. Тема дисертації «Алгоритми оцінки достовірності перетворення інформації в системі автоматизації випробувань».

1986 р. – доцент кафедри КЕОМ.

1989 р. – присвоєно вчене звання доцента.

2003 р. – доцент кафедри ІКГ (МСТ).

Навчальна робота

Лекційні курси: методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій; проектування та розробка WEB-систем, комп’ютерні технології виготовлення реклами, WEB-технології; WEB-аналітика і пошукова оптимізація, засоби та методи комп’ютерного зв’язку у ВПС, механізми пристроїв обчислювальних систем; конструювання та технологія периферійних пристроїв, основи функціонально-вузлового синтезу, обчислювальні системи і мережі.

Дистанційні курси: методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій (Частина I, II), проектування та розробка WEB-систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: розпізнавання образів, WEB-технології, SEO.

Науковий керівник атестаційних робіт бакалаврів, магістрів спеціальності видавництво та поліграфія (спеціалізація «Технології електронних і мультимедійних видань», ТЕМВ), а також науковий керівник аспірантів.


Публікації та патенти

113 публікацій. Серед них:

  1. Егорова И.Н. Преобразование информации в линейных системах // Радиоэлектроника: Респ. сборник, Вильнюс, 1986, том 22, №1, С.100-102.
  2. Егорова И.Н. Эффективность нелинейных информационно-измерительных систем // Радиоэлектроника: Респ. сборник, Вильнюс, 1986, том 22, №1. С.103-105.
  3. Егорова И.Н., Потемин М.Ю. Технология синтеза фотореалистичных изображений. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков. 2006. Вып. 6/2 (24). С. 67-71.
  4. Егорова И.Н., Егоров С.В. Разработка программного обеспечения для центра реализации полиграфической продукции // Вестник Москов­ского государственного университета печати. Москва. 2009. №12. С.81-87.
  5. Егорова И.Н., Егоров С.В. Программная реализация методов классификации. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков. 2010. №1/5(43). С.52-54.
  6. Егорова И.Н., Коваленко Е.К. Методика повышения качества изображений с использованием методов фильтрации шумов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков. 2011. №4/2(52). С.64-66.
  7. Iegorova I., Iegorov S. One approach for semantic texts compression: British Journal of  Science, Education and Culture, 2014, No.2. (6) (July-December). Volume I. “London University Press”. London, 2014. – p. 263-267.
  8. Егорова И.Н., Безродный О.Г. Исследование проблемы извлече­ния семантики из текстовых данных: 20-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», том 6. - Харьков: ХНУРЭ, 2016.- С.385-386.
  9. Егорова И.Н., Король А.Л., Парамонов А.К. Способ  структуриро­вания заказов в распределённых полиграфических системах: Полиграфические, мультимедийные и web-технологии. Т1. Тез. докл. 2-й Международ. науч.-техн. конф. – Харьков: ХНУРЭ, 2017. – С.87-88.