Олександр Володимирович Вовк

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Володимирович Вовк

+38 (057) 702-13-78

oleksandr.vovk@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-9072-1634
Google Scholar

Інші відомості
Народився 24 грудня 1984 року.

Освіта

2006 р. – математик-аналітик з дослідження операцій, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – системний аналіз і управління. Тема дипломної роботи «Застосування стежачих графів під час  дослідження процесів формування багатокомпонентних сумішей».

2012 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації  «Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів формування багатокомпонентних сумішей».

2016 р. – доцент кафедри медіасистем і технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Навчальна робота

Лекційні курси з технології та обладнання поліграфічних процесів, обробки аудіоінформації, технологій цифрового друку, проектування комп’ютерних видавничих систем, математичної статистики та обробки даних, моделювання технічних систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: поліграфічні процеси, комп’ютерні видавничі системи, теорія ймовірностей і математична статистика.

Наукові досягнення: математична модель стабілізації процесів формування багатокомпонентних сумішей під дією збурень, що мають досить ефективну миттєву потужність; математична модель процесу формування багатокомпонентних сумішей під дією сильних електрогідравлічних, механічних, акустичних збурень, що швидко змінюються в часі. Вчений секретар кафедри.


Публікації та патенти

55 публікацій (20 статей, 24 тез доповідей, 11 конспектів лекцій та методичних посібників). Серед них:

1. Вовк, А. В. Адаптация веб-интерфейсов для людей с ограниченными зрительными возможностями / А. Л. Болейко, А. В. Вовк // Системи обробки інформації. – 2017. – Випуск 4 (150). – С. 60-64.

2. Вовк, А. В. Автоматизация процесса моделирования ювелирных изделий / А.В. Вовк, В.С. Кузнецова, Н.Н. Некрасова // Системи обробки інформації. – 2017. – Випуск 4 (150). – С. 139-143.

3. Вовк, О. В. Інфографіка як ефективний засіб навчання / О. В. Вовк, Р. А. Черемський // Системи обробки інформації. – 2017. – Випуск 4 (150). – С. 199-205.