Олександр Володимирович Вовк

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Олександр Володимирович Вовк

+38 (057) 702-13-78

rurouni_v@mail.ru

Інші відомості

Народився 24 грудня 1984 року

Захоплення: музика, футбол.

Освіта

2006 р. – математик-аналітик з дослідження операцій, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – системний аналіз і управління. Тема дипломної роботи – «Застосування стежачих графів при дослідженні процесів формування багатокомпонентних сумішей».

2012 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації – «Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів формування багатокомпонентних сумішей».

Навчальна робота

Лекційні курси: технологія і обладнання поліграфічних процесів, технологія і обладнання оперативних та спеціальних видів друку, проектування комп’ютерних видавничих систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: флексографічний друк, виготовлення фотополімерних друкованих форм, крос-медійні технології в поліграфії, теорія ймовірностей і математична статистика.

Наукові досягнення: математична модель стабілізації процесів формування багатокомпонентних сумішей під дією збурень, що мають досить ефективну миттєву потужність; математична модель процесу формування багатокомпонентних сумішей під дією сильних електрогідравлічних, механічних, акустичних збурень, що швидко змінюються в часі.


Публікації та патенти

24 публікації (8 статей, 16 тез доповідей), серед них:

  1. Вовк А. В. Висновок системи диференціальних рівнянь, яка описує процес обробки багатокомпонентної суміші / А. В. Вовк, Н. Н. Гора / / Вісник НТУ ХПІ, тематичний випуск «Інформатика і моделювання». - 2006. - Вип. 23. - С. 19-28.
  2. Вовк А. В. Використання стежащих мереж при дослідженні рідких сумішей / А. В. Вовк / / Автоматизовані системи управління і прилади автоматики. - 2008. - Вип. 142. - С. 43-47.
  3. Вовк А. В. Управління процесом формування порошкових сумішей / А. В. Вовк, В. А. Дікарєв, Н. С. Підгорбунський / / Автоматизовані системи управління і прилади автоматики. - 2007. - Вип. 141. - С. 53-58.