Лариса Іллівна Цимбал

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологіq (МСТ).
Лариса Іллівна Цимбал

+38 (057) 702-13-78

larysatsymbal@gmail.com

Інші відомості

Народилася 25 січня 1952 року

Захоплення: квітникарство, турпоїздки, вивчення німецької мови.

Освіта

1974 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматизовані системи управління. Тема дипломної роботи – «Розробка підсистеми планування експерименту автоматизованої системи наукових досліджень».

1982 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації. Тема дисертації – «Розробка та дослідження оптимальної процедури побудови планів регресійних експериментів та методів їх ефективної реалізації».

1983 р. – старший науковий співробітник кафедри технічної кібернетики.

1990 р. – доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки.

Навчальна робота

Лекційні курси: інженерна графіка, інженерна та комп’ютерна графіка, основи метрології, стандартизації та управління якістю. Всі дисципліни, що читаються, забезпечені комп’ютерними слайд-лекціями.

Підготувала понад 30 дипломників.

Наукові інтереси: комп’ютерна графіка, геометричне моделювання, інформаційні технології в навчальному процесі.

Громадська та міжнародна діяльність

Вчений секретар кафедри, начальник курсу ВПС-09, агітатор в школі, відповідальний за дотримання стандартів в читаних дисциплінах.


Публікації та патенти

90 наукових публікацій, 20 навчально-методичних публікацій, 1 навчальний посібник. Серед них:

  1. Цимбал Л.І. Про створення електронних посібників з курсів «Проектування комп'ютерних видавничих систем» та «Управління якістю» – Зб. наук. праць 8 Міжнар. конф. Української асоціації дистанційної освіти – Ялта, УАДО, 2004. – С. 236–240.
  2. Ткаченко В.П., Цымбал Л.И. Основи метрології, стандартизації та управління якістю. Навчальний посібник для студентів напрямку ВПС. Харків, ХНУРЕ, 2005. 190 с.
  3. Цимбал Л.І., Прихно С.С. Мультимедійний лабораторний практикум з інженерної та комп’ютерної графіки // Зб. наук. Праць «Геометричне та комп’ютерне моделювання». Харків, 2005. Вип.12. С.82-86.
  4. Цимбал Л.І. Електронний посібник «Основи метрології. стандартизації та управління якістю» для дистанційного навчання // Зб. наук. праць «Управління розвитком». Харків. 2006. №2. С. 86-87.
  5. Цимбал Л.І. Особливості використання інформаційних технологій при викладанні курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» // Інформаційні технології в прикладній геометрії / Праці Таврійської державної агротехн. академії. Мелітополь: ТДАТА, 2007. Вип. 5, Т.1. С. 31-36.
  6. Цимбал Л.І. Аналіз використання геометричного моделювання технологічних процесів в поліграфії // Зб. Праць 9 Міжнар. наук.-практич. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання». Мелітополь, 2007. С. 89-92.
  7. Цимбал Л.І., Анохін М.А., Лісенков А.Н. Про мультимедійне методичне забезпеченні з курсу «Інженерна та комп'ютерна графіка». – СБ науч. праць 12 Міжнар. наук.-метод. конф. Української асоціації дистанційної освіти «Освіта та віртуальність» – Ялта, УАДО, 2009. – С. 125–130.
  8. Цимбал Л.І., Бондарев Р.Ю. Розробка дизайну фірмового стилю на прикладі компанії «Автодом Харків» – Науково-технічний збірник «Технічна естетика і дизайн», вип. 9, Київ, 2011, – C. 242-246.