Володимир Пилипович Ткаченко

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри медіасистем та технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), науковий керівник науково-дослідної лабораторії «Геоінформаційні системи та комп'ютерна графіка», академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, почесний професор видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» (Київ).
Володимир Пилипович Ткаченко

+38 (057) 702-13-78

tvicg@kture.kharkov.ua

tvfil@mail.ru

Нагороди та премії

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України», нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення», Почесна грамота Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Інші відомості

Народився 14 червня 1947 р.

Захоплення: риболовля, більярд, подорожі, театр.

Освіта

1975 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – «Автоматизовані системи управління», диплом з відзнакою;

1982 р. – кандидат технічних наук спеціальність 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації, тема дисертаційної роботи: «Дослідження і розробка алгоритмів раціонального планування потокорозподілу в міських газових мережах»;

1983 р. – старший викладач кафедри електронних обчислювальних машин;

1986 р. – доцент кафедри інженерної графіки;

1988 р. – завідувач кафедри інженерної графіки;

2008 р. – професор кафедри інженерної та комп’ютерної графіки.

Навчальна робота

Лекційні курси: електронні обчислювальні машини, периферійні пристрої ЕОМ, діалогові системи та машинна графіка, системи автоматизованого проектування, новітні технології та матеріали, комп’ютерні графічні системи, вступ до спеціальності.

Наукова робота

Наукові інтереси – автоматизація управління просторово-розподіленими об’єктами; геоінформаційні системи і технології; електронна картографія; автоматизація управління технологічними процесами медіасистем; автоматизоване планування та управління розвитком і функціонуванням газорозподільних систем.

Наукові та технічні досягнення: моделі та методи побудови геоінформаційних аналітичних систем міст та територіальних утворень (модель організації даних у системі, оптимальна архітектура системи, технології розробки цифрових карт, методологія розробки та впровадження системи із застосуванням WEB-технологій на базі пропрієтарного і вільного інструментального програмного забезпечення ); моделі та методи автоматизації управління технологічними процесами видавничо-поліграфічних підприємств (методи розробки засобів автоматизації додрукарської підготовки видання, методи розв’язання задачі оптимального завантаження технологічного устаткування поліграфічного підприємства та ін.); моделі і методи автоматизованого управління розвитком і функціонуванням газорозподільних систем.

Науковий керівник 6 кандидатів наук за спеціальностями: 05.13.06  – інформаційні технології, 05.01.01 – прикладна геометрія та комп’ютерна графіка: Є.І. Грінченко, О.Л. Сітабдієва, І.А. Божинський, А.В. Попов, Д.В. Костарєв, К.О. Кобильнік та трьох аспірантів.

Громадська та міжнародна діяльність

Член редколегії науково-технічних журналів: «Технологія і техніка друкарства» (Київ, НТУУ «КПІ») «Комп’ютерні технології друкарства» (Львів, УАП), «Вісник геодезії та картографії (Київ)». Член робочої групи комітету ТК-103 по стандартизації програмного забезпечення геіонформаціонних систем. Член науково-методичної ради напряму «Видавничо-поліграфічна справа» при МОН України. Представник ХНУРЕ в міжнародній асоціації вишів International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management.


Публікації та патенти

140 публікацій, 10 книг (9 навчальних посібників, 1 колективна монографія).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Післядрукарські процеси. Харків: ХНУРЕ, 2005.
 2. Оперативні та спеціальні види друку. Технологія, обладнання. Харків: ХНУРЕ, 2005.
 3. Основи метрології, стандартизації та управління якістю друкованої продукції. Навч. посібник МОНУ - Харків: ХНУРЕ, 2005.
 4. Комп'ютерні графічні системи. Харків: ХНУРЕ, 1996.
 5. Цифровий оперативний друк. Харків, 2007.
 6. Енциклопедія видавничої справи: Харків, 2008.
 7. Технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем. Харків: Компанія СМІТ, 2008.
 8. Обробка текстової інформації у видавничих системах (ч.І). Харків.: СМІТ, 2007.
 9. Стандарти в поліграфії та видавничій справі. Львів: Вид-во Укр. акад. друкарства, 2011.
 10. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина ІІ. Харків, ХНУРЕ. 2011.
 11. Монографія: Трубопровідні системи енергетики: Управління розвитком і функціонуванням. -Новосибірск: Наука, 2004.