Ігор Вікторович Левикін

Кандидат технічних наук, професор кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ігор Вікторович Левикін

+38 (057) 702-13-78

ihor.levykin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-8086-237X

Інші відомості

Захоплення: велопоходи, настільний теніс, футбол, підводне полювання, рибальство, лови на ультралайт спінінг.

Освіта

1992 р. – інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – системи автоматизованого проектування.

2000 р. – кандидат технічних наук, Харківський технічний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Тема дисертації «Моделі та алгоритми синтезу інформаційно-керуючих систем, що розвиваються».

2002 р. – доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки Харківського національного економічного університету.

2015р. – професор кафедри медіасистем і технологій ХНУРЕ.

Навчальна робота

Підготовлені лекційні курси: проектування електронних видань, проектування комп’ютеризованих видавничих систем, автоматизація проектування видавничих систем, системи автоматизованого управління видавничо-поліграфічними процесами.

Наукова робота

Наукові інтереси: інформаційні системи та технології, моделі та методи автоматизації процесів управління поліграфічних підприємств.

Підготував двох кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.


Публікації та патенти

Монографія, 62 статті, 20 тез. Серед них:

1. Чалый С.Ф. Методы, модели и информационные технологии процессного управления полиграфическим производством / Чалый С.Ф., Левыкин И.В.: монография. ФОП Панов А.М., 2017– 252 с..

2. Чалый, С. Identification of the standby intervals in the business processes based on analysis of the sequence of events / Сергей Чалый, Игорь Левыкин // Technology audit and production reserves. – 2016. – Vol. 5, N 2(31). - P. 71-76.

3. Левыкин И.В. Метод  выбора аналога информационной системы управления полиграфическим предприятием./ И. В. Левыкин  // Вісник академії митної служби України, серія «Технічні науки», 2016 №1, м. Дніпропетровськ, С. 56 – 64.

4. Чалый С.Ф. Разработка обобщенной процессной модели прецедента, метода его формирования и использования./ С.Ф. Чалый, И. В. Левыкин  // журнал «Управляющие системы и машины». – УСиМ, 2016. № 3. Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН Украины м. Киев – С. 23-28, 42

5. Левыкин И.В. / Модель жизненного цикла фаз управления бизнес-процессов //Проблемы информационных технологий. – 2016. – №1 (013).   С.150-158.

6. Левыкин И.В. Метод синтеза технологии process mining и средств имитационного моделирования / И. В. Левыкин // Технологія і техніка друкарства КПІ 2016 № 2(52) (2016) м. Київ.