Нонна Євгенівна Кулішова

Кандидат технічних наук, професор кафедри медіасистем та технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1989 р. – інженер-конструктор-технолог, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – Конструювання і виробництво електронно-обчислювальної апаратури (диплом з відзнакою).

1998 р. – кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектування. Тема дисертації «Математичні моделі приводів в САПР мікроелектроприводу з високою стабільністю швидкості обертання».

2002 р. – вчене звання старшого наукового співробітника ХНУРЕ, спеціальність 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту.

2006 р. – доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ХНУРЕ.

Навчальна робота

Підготовлені лекційні курси: теоретичні основи растрування, оцінка якості поліграфічної продукції, моделі та методи в системах управління кольором, теоретичні основи обробки цифрових зображень, системи управління кольором, теорія цифрових зображень, методи забезпечення якості кольоровідтворення.

Наукова робота

Наукові інтереси: методи та алгоритми обробки цифрових зображень, системи керування кольором, нейромережеві і нейро-фаззі методи моделювання.

Підготовка кадрів: Науковий керівник кандидата наук Н.С. Гур’євої за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Науковий керівник 13 магістрів кваліфікації «Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)»: Є.В. Заславської, Ю.В. Рянської, Т.Д. Лабенко, Ю.С. Ломакіної, А.В. Бельчевої, Н.А. Телеш, О.А. Іваннікової, Д.О. Кучменко, Е.О. Зінгермана, І.В. Балашова, О.С. Свічкар, Ю.В. Широкова, М.Ю. Нікуліної.


Публікації та патенти

56 публікацій, серед них:

  1. Бодянський Є.В., Кулішова Н.Є. Згладжування імпульсних перешкод на кольорових зображеннях за допомогою нейро-фаззі фільтра / Радіоелектроніка. Інформатика. Управління, № 2 (23), 2010. – С. 111 - 116.
  2. Кулішова Н.Є. Балашов І.В. Прогнозування кольору шестибарвного флексографічного друку / Технологія и техніка друкарства, вип. 1 (31), 2011. С. 82–88.
  3. Кулішова Н.Є., Гур'єва Н.С. Розробка інформаційної моделі процесу кольоровідтворення в поліграфічних системах / Радіоелектронні и комп'ютерні системи. – 2009. – № 4 (38). – С.73–78.
  4. Bodyanskiy Ye. V., Kulishova N.Ye. Memory based neuro-fuzzy system for printing inks color reproductive properties description/ Wissenschaftliche Berichte von Hochschule Zittau/ Goerlitz. Heft 100, Nr. 2360–2395, 2008. P. 61 – 69.
  5. Bodyanskiy Ye. V., Kulishova N.Ye. Memory based neuro-fuzzy system for interpolation of reflection coefficients of printing inks/ Cybernetics and System Analysis, 44. № 5, 2008. P. 625- 632.