Віктор Федорович Челомбітько

Доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віктор Федорович Челомбітько

+38 (057) 702-13-78

viktor.chelombitko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-6677-5883
Researcher ID: B-4913-2018

Інші відомості

Народився 1 січня 1959 року

Освіта

1981 р. – інженер конструктор-технолог радіоапаратури, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – конструювання радіоелектронної апаратури.

Навчальна робота

Лекційні курси: інженерна та комп’ютерна графіка, комп’ютерна графіка, обробка текстової інформації, технічні засоби комп’ютеризованих видавничих систем, шрифтові технології.

Наукова робота

Наукові інтереси: комп’ютерні технології в додрукарській підготовці видань, нарисна геометрія та комп’ютерна графіка, шрифтові технології, геометричне моделювання орнаментів та візерунків засобами комп’ютерних технологій.

Громадська та міжнародна діяльність

Розробка комплектів документів на ліцензування та акредитацію спеціальностей напряму «Видавничо-поліграфічна справа». Керівництво циклом дисциплін напряму ВПС, керівництво метод. семінаром з напрямку ВПС. Організація дипломного проектування фахівців напряму ВПС. Оформлення додатків до дипломів європейського зразка.


Публікації та патенти

Понад 60 публікацій, 2 навчальних посібники, понад 25 методичних вказівок. Серед них:

  1. Дорош А.К., Ткаченко В.П., Челомбітько В.Ф. Обробка текстової інформації у видавничий системах. Частина І // Навчальний посібник, Харків, «Сміт», – 2007.
  2. Ткаченко В.П., Челомбітько В.Ф., Попов О.В. Обробка текстової інформації у видавничих системах. Частина ІІ // Навчальний посібник, Харків, ХНУРЕ, 2012.
  3. Побудова орнаментів з використанням їх описів у вигляді рівнянь. Челомбітько В.Ф. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 4, т.48. Мелітополь: ТДАТУ, 2010. С.144-150.
  4. About the organization of training specialists in Kharkov national university of radio electronics for publishing and printing industries. Bondarenko M.F. Tkachenko V.P., Biziuk A.V., Chelombitko V.F. // Россия, Москва, International Circle of Educational for Graphic Arts Technology and Management, papers of the 42 th conference, 19-20 october 2010. p. 13-17.
  5. Побудова орнаментів з елементами симетрії відносно точки з використанням R-функцій. Ткаченко В.П., Челомбітько В.Ф. // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Збірник наукових праць. Вип. 28. Харків, 2011. С.99-103.
  6. Алгоритми побудови зіркоподібних і драконоподібних фракталів. Челомбітько В.Ф. // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 4, т.47. Мелітополь: ТДАТУ, 2010. С.148-155.