Андрій Валерійович Бізюк

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем і технологій (МСТ) .
Андрій Валерійович Бізюк

+38 (057) 702-13-78

abizuk@mail.ru

Освіта

1993 р. – Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет, спеціальність – динаміка та міцність машин; диплом з відзнакою.

1999 р. – кандидат технічних наук.

2003 р. – доцент кафедри обчислювальної техніки і програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» НТУ «ХПІ».

2006 р. – підвищення кваліфікації, «Створення мультимедіа як метод навчання», МІПК ХНЕУ.

2005 р. – підвищення кваліфікації, «Сучасні технології додрукарських процесів в поліграфії», ХНУРЕ.

Навчальна робота

Курси лекцій з лабораторними і практичними роботами з технології захисту видань (магістри, спеціалісти, денна і заочна форми навчання), патентознавства і авторського права (бакалаври, денна і заочна форми навчання), програмних засобів комп’ютерних видавничих систем (бакалаври, денна і заочна форми навчання), технології цифрового друку (бакалаври, денна і заочна форми навчання), методів та засобів цифрового друку (магістри, спеціалісти, денна і заочна форми навчання), новітніх технологій та матеріалів (денна і заочна форми навчання).

Регулярно бере участь у формуванні планів підготовки методичної літератури викладачами кафедри та відповідних розділів у звітах та акредитаційних справах, в діяльності робочої групи кафедри з аналізу змісту навчання студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа».

Наукова робота

Наукові інтереси: захист інформації в поліграфії, програмні засоби комп’ютеризованих видавничих систем, створення електронних мультимедійних видань.

Керував дипломним проектуванням студентів різних рівнів (магістр, спеціаліст, бакалавр).

Громадська та міжнародна діяльність

Виконуючий обов’язки заступника завідуючого кафедрою з навчально-методичної роботи.

Виконуючий обов’язки заступника завідуючого кафедрою зі зв’язків з деканатом факультету КН. Постійно бере участь в діяльності робочої групи кафедри з аналізу поточної успішності студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа».

Постійно брав участь у діяльності робочої групи кафедри зі зв’язків з міжнародним консорціумом PrintMedia (ХНУРЕ увійшов до складу консорціуму в 2011 році).


Публікації та патенти

Більше, ніж 60 публікацій, зокрема конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних, практичних занять та самостійної підготовки з дисциплін, що викладаються, наукові статті, тези доповідей.