Андрій Валерійович Бізюк

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Андрій Валерійович Бізюк

+38 (057) 702-13-78

andrii.biziuk@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-9830-9206
Researcher ID: B-4463-2018
Google Scholar

Освіта

1993 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет, спеціальність – динаміка та міцність машин; диплом з відзнакою.

1999 р. – кандидат технічних наук.

2003 р. – доцент кафедри обчислювальної техніки і програмування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця  (ХНЕУ ім. С.Кузнеця).

2005 р. – підвищення кваліфікації, «Сучасні технології додрукарських процесів в поліграфії», ХНУРЕ.

2006 р. – підвищення кваліфікації, «Створення мультимедіа як метод навчання», МІПК ХНЕУ ім. С.Кузнеця.

2008 р. – доцент кафедри МСТ.

2010 р. – сертифікат від Corporation for the Print promotion of the Printing and paper Converting Industry і AZP Training Centre for Graphic Arts (Німеччина), семінар PrintPromotion Seminar Moscow, тема семінару «Додрукарські процеси, технологія друкарських процесів, обробка паперів».

2013 р. – стажування у видавництві «Ранок», відділ електронних книг.

Навчальна робота

Курси лекцій з лабораторними роботами і практичними заняттями з проектування та розробки інтерфейсів інтерактивних видань (магістри, денна і заочна форми навчання), основ розробки UІ / UX (магістри, денна форма навчання), захисту інформації в поліграфії, технології захисту друкованої продукції (магістри, денна та заочна форми навчання), патентознавства і авторського права (бакалаври, денна і заочна форми навчання), програмних засобів комп’ютерних видавничих систем (бакалаври, денна і заочна форми навчання), інформатики (бакалаври, денна і заочна форми навчання).
Керівництво дипломним проектуванням студентів різних рівнів (магістр, бакалавр).

Наукова робота

Наукові інтереси: захист інформації в поліграфії, програмні засоби комп’ютеризованих видавничих систем, створення електронних мультимедійних видань.

Громадська та міжнародна діяльність

Виконуючий обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи. Регулярна участь у формуванні планів підготовки методичної літератури викладачами кафедри і відповідних розділів у звітах і акредитаційних справах, а також участь у діяльності робочої групи кафедри з аналізу змісту навчання студентів спеціальності підготовки видавництво та поліграфія.

Постійна участь у діяльності методичної робочої групи комісії МОН України з підготовки стандартів рівня «магістр» і «спеціаліст» спеціальності 186 – видавництво та поліграфія.

 


Публікації та патенти

Понад 60 публікацій за останні 5 років, зокрема, конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, практичних занять та самостійної підготовки, наукові статті, тези доповідей.