Валерій Павлович Авраменко

Доктор технічних наук, професор кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Валерій  Павлович Авраменко

+38 (057) 702-13-78

avramenkovalerii@mail.ru

Інші відомості

Народився 5 лютого 1938 року в Херсоні. Двоє дітей та троє онуків.

Захоплення: українська історія та подорожі, сад та город.

Освіта

1960 р. – інженер з електрифікації промислових підприємств, Харківський політехнічний інститут, спеціальність – автоматизація виробничих процесів, тема дипломного проекту – «Програмне керування рудно-вугільним портовим перевантажувачем».

1968 р. – кандидат технічних наук, Новочеркаський політехнічний інститут,  спеціальність  –  автоматизація  виробничих  процесів  у  гірничій промисловості, тема кандидатської дисертації – «Дослідження оптимальних процесів потокорозподілу в шахтних вентиляційних мережах».

1988 р. – доктор технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки,  спеціальності  –  керування  в  технічних системах  та автоматизовані системи керування (промисловість), тема докторської дисертації – «Моделювання і оптимізація керування організаційно-технологічними системами в умовах невизначеності».

Навчальна робота

Лекційні курси: телемеханіка, теорія інформатики, прикладне програмне забезпечення, проектування автоматизованих інформаційних систем, корпоративні інформаційні системи, методи наукових досліджень, моделювання технічних систем у поліграфії, математична статистика та опрацювання даних. Професор кафедри економічної кібернетики Харківського національного університету радіоелектроніки (за сумісництвом).

Методичне  забезпечення: навчальний посібник, 12 методичних вказівок. Керівник понад 150 дипломних проектів студентів.

Наукова робота

Науковий співробітник, керівник наукових тем з 1968 року під час виконання таких проектів:

  • розробка оптимальної виробничої програми діяльності Харківського домобудівного комбінату ДБК-1;
  • прогнозування споживання газу великими підприємствами та містами для НДПІ АСУТрансгаз;
  • розробка математичного та інформаційного забезпечення керування проектами на замовлення Філії КБЕ;
  • організаційно-економічне керування виробництвом Харківського заводу електроапаратури;
  • прогнозування землетрусів та розповсюджування хвиль цунамі за замовленням Харківського фізико-технічного інституту.

Науковий керівник аспірантської підготовки за фахом: автоматизація проектувальних робіт та інформаційні технології. 14 аспірантів та здобувачів отримали науковий ступінь кандидата технічних наук. Двоє з підготовлених кандидатів наук отримали науковий ступень доктора наук і працюють завідуючими кафедрами.

Громадська та міжнародна діяльність

Член двох спеціалізованих рад з захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата і доктора технічних наук при Харківському національному університеті радіоелектроніки (Д 64.052.01, Д 64.052.02).


Публікації та патенти

124 друковані праці, включаючи монографію, навчальний посібник, наукові статті у вітчизняних та закордонних виданнях, 4 авторські свідоцтва на розробку та впровадження алгоритмів та програм (Фонд алгоритмів та програм при Інституті кібернетики НАН України). Серед них:

  1. Авраменко В.П., Тимофеев В.А., Панасенко А.А., Татанов И.В. Моделирование организационно-технологических систем.- Рязань: Русское слово, 1996. – 224 с.
  2. Авраменко В.П. Управление производством в условиях неопределенности. – Киев: УМКВО, 1992. – 48 с.
  3. Авраменко В.П. Концепции интеллектуализации процедур принятия управленческих решений в условиях неопределенности. – АСУ и приборы автоматики. 1998. № 108. С. 42 – 58.