Спiвробiтники

Штатний розклад кафедри включає 21 особу, в тому числі 1 доктора наук та 11 кандидатів наук:

Володимир Пилипович Ткаченко

Володимир Пилипович Ткаченко

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри медіасистем та технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), науковий керівник науково-дослідної лабораторії «Геоінформаційні системи та комп'ютерна графіка», академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, почесний професор видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ» (Київ).
Валерій  Павлович Авраменко

Валерій Павлович Авраменко

Доктор технічних наук, професор кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Андрій Валерійович Бізюк

Андрій Валерійович Бізюк

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем і технологій (МСТ) .
Олександр Володимирович Вовк

Олександр Володимирович Вовк

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Олександр Вікторович Григор’єв

Олександр Вікторович Григор’єв

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Микола Дмитрович Євстратов

Микола Дмитрович Євстратов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Ірина Миколаївна Єгорова

Ірина Миколаївна Єгорова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Тетяна Анатоліївна Колесникова

Тетяна Анатоліївна Колесникова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ) .
Нонна Євгенівна Кулішова

Нонна Євгенівна Кулішова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Ігор Вікторович Левикін

Ігор Вікторович Левикін

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Людмила Дмитрівна Тютчева

Людмила Дмитрівна Тютчева

Старший викладач кафедри медіасистем та технологій (МСТ).
Лариса Іллівна Цимбал

Лариса Іллівна Цимбал

Кандидат технічних наук, доцент кафедри медіасистем та технологіq (МСТ).
Віктор Федорович Челомбітько

Віктор Федорович Челомбітько

Доцент кафедри медіасистем та технологій (МСТ) .