Наука та міжнародне співробітництво

Наукові напрямки кафедри:

 • геоінформаційні системи і технології;
 • технології розробки електронних видань;
 • системи автоматизації управління поліграфічним виробництвом;
 • проблеми обробки цифрових зображень і відтворення кольору у поліграфії;
 • комп’ютерна графіка.

Тематика держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт (НДР):

 • «Дослідження та розробка узагальнених моделей кольоровідтворення» (2006-2008 рр.);
 • «Дослідження та розробка оптимальних процедур передачі кольору в відкритих поліграфічних системах» (2010-2011);
 • «Розробка проекту основних технічних рішень щодо міської геоінформаційної системи (МГІС)  Енергодара» (2008);
 • «Розробка проекту технічного центру МГІС та швидкісної мультисервісної кооперативної мережі для обміну даними» (2008);
 • «Впровадження механізму ефективного використання земельних та майнових ресурсів територіальної громади Чугуєва (створення І черги земельно-інформаційної системи Чугуєва)» (2008);
 • «Розробка технічного завдання на створення інформаційно-аналітичної системи з метою інформування громадськості та органів місцевого самоврядування про стан навколишнього природного середовища» (2009);
 • «Розробка технології та інструментальних засобів створення міських геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом» (2011-2012).

На кафедрі з 2000 р. функціонує науково-дослідна лабораторія (НДЛ) «Геоінформаційні системи та комп’ютерна графіка». За результатами проведених досліджень виконано наступні проекти:

 • Інформаційний проект «Харків-350» (геоінформаційна система «Харків-350», атлас Харкова, компакт-диск «Харків-350»);
 • Програма інформатизації Полтавської області;
 • Програма інформатизації Харкова;
 • Регіональна система керування об’єктами газопостачання Харківської області (пілот-проект);
 • Геоінформаційна підсистема регіональної інформаційно-аналітичної системи керування в надзвичайних ситуаціях (для Харківської і Донецької областей);
 • Електронні карти Харкова, Енергодара, Чугуєва, Вознесенська.

За останні 5 років опубліковано 115 наукових праць, та представлено понад 470 доповідей на різних науково-практичних конференціях, семінарах, форумах тощо. В цих роботах відображено розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, які проводяться на кафедрі.

Студенти в науці

Студенти, магістранти  і аспіранти кафедри беруть активну участь в науково-дослідній роботі, у міжнародних конференціях, семінарах, виставках. Так, у 2008–2010 навчальному році доцент Кулішова Н.Є. навчалася за програмою підготовки викладацьких кадрів, налагодження творчих зв’язків, яке проводила фірма Heidelberg Druckmaschinen AG, Німеччина. Викладач кафедри Н.С. Гур’єва брала участь у міжнародній виставці поліграфічного обладнання Drupa 2008 (Дюсельдорф). Роботи студентів і викладачів були представлені на міжнародних конференціях у Німеччині, Сербії, Польщі, Росії, Ізраілі, Єгипті, Хорватії, ОАЕ.

Науково-технічне співробітництво

Кафедрою укладені договори з науково-технічного співробітництва із закордонними організаціями:

 • Бергським університетом у Вупперталі (Німеччина),
 • Московським державним університетом друку,
 • Санкт-Петербурзьким університетом технології і дизайну,
 • представництвом «Гейдельберг Україна» (Київ),
 • польською філією фірми RR Dоnnelley,
 • НТТУ КПІ,
 • Білоруським державним технологічним університетом,
 • Ташкентським інститутом текстильної та легкої промисловості,
 • Казахським національним технічним університетом,
 • Киргизьким технічним університетом,
 • Таджицьким технічним університетом,
 • Штутгартським медіауніверситетом.

У межах цих договорів студенти проходять стажування та практику, навчаються у магістратурі, також іде взаємний обмін викладачами та студентами.

Аспірантура за спеціальностями:

 • 05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт,
 • 05.13.06 – інформаційні технології.

Наукові керівники:

 • В.П. Ткаченко – кандидат технічних наук, професор;
 • В.П. Авраменко – доктор технічних наук, професор;
 • В.П. Манаков – кандидат технічних наук, професор;
 • І.В. Лєвикін – кандидат технічних наук, доцент;
 • Н.Є. Кулішова – кандидат технічних наук, доцент. 

зберегти цю сторінку в PDF