Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 186 – Видавництво та поліграфія з наступними спеціалізаціями магістерської підготовки: комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв, технології друкованих видань, технології електронних мультимедійних видань. У процесі навчання студенти вивчають основи дизайну, виробництва друкованої продукції на базі технологій сучасної поліграфії, технології виробництва електронних видань, набувають знань і навичок зі застосування комп’ютерів у поліграфії, комп’ютерних мереж, можливостей Internet, спеціального професійного програмного забезпечення. В рамках спеціалізації, що належить до технології електронних мультимедійних видань, кафедра готує фахівців у галузі WEB-технологій (HTML 5, CSS3, JavaScript, PHP, SEO), проектування UI/UX, розробки додатків для мобільних пристроїв; технологій розробки мультимедійних інформаційних продуктів, обробки аудіо- та відеоінформації, тривимірного моделювання, анімації, а також технологій виготовлення реклами.

Для ефективного забезпечення навчального процесу створені філії кафедри на виробництві: АТ «НДІ лазерних технологій» (формні процеси), видавництво «Ранок», АТ «Регіональний центр сприяння бізнесу» (електронні видання), ПП «Книжкова фабрика UNISOFT» (друковані та післядрукарські процеси). На кафедрі і її філіях функціонують навчальні лабораторії: «Обробка образотворчої інформації і кольорознавства», «Додрукарські процеси і електронні видання», «Фізико-хімічні основи поліграфічного виробництва», «Поліграфічне обладнання», «Формні процеси», а також навчально-виробнича телевізійна студія з сучасним обладнанням. Навчальні лабораторії оснащені сучасними комп’ютерами, пристроями введення і виведення текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації (сканерами, принтерами, графічними планшетами та ін.), засобами вимірювання оптичних характеристик технічних пристроїв і видань (денситометрія, спектрофотометрами), спеціалізованим програмним забезпеченням (графічні та текстові редактори, видавничі системи тощо).

Для залучення студентської молоді до наукової роботи на кафедрі функціонують наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів, працює студентське дизайн-бюро.
Творчо розвиваються наукові зв’язки з Українською академією друкарства (Львів) та Видавничо-поліграфічним інститутом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») в справі розробки освітніх стандартів за спеціальністю 186 – видавництво та поліграфія, спільної підготовки і видання навчальних посібників, проведення науково-технічних конференцій та ін.

Після закінчення бакалаврату, студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі як українських (Українська академія друкарства, Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ»), так і зарубіжних партнерів (Медіауніверсітет Штутгарта, Бергський університет Вуперталя, Вища економічна школа Бидгоща) з можливістю отримання Європейського диплома за спеціалізацією «Інформаційні технології в медіаіндустрії».

Кафедра медіасистем і технологій представляє Харківський національний університет радіоелектроніки у Всесвітній асоціації вищих навчальних закладів (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management), які готують фахівців для медіа-галузі та бере участь у щорічних міжнародних конференціях учасників асоціації.

зберегти цю сторінку в PDF