Наталія Володимирівна Васильцова

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент; доцент кафедри інформаційних управляючих систем (ІУС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Наталія Володимирівна Васильцова

+38 (057) 702-14-51

nataliia.vasyltsova@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-4043-487X
ReseachGate
Google Scholar

Нагороди та премії

В 1986 році нагороджена Державною нагородою СРСР – медаллю «За трудовое отличие». Нагороджена почесною грамотою МОН Украіни.

Освіта

1975-1980 рр. – Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), факультет систем управління, спеціальність – автоматизовані системи управління, кваліфікація інженер-системотехнік.

1991 р. – захист кандидатської дисертації в області автоматизованих систем управління технологічними процесами: «Оцінка якості моделей у задачах ідентифікації та керування безперервними технологічними об’єктами».

З 1980 р. – на кафедрі технічної кібернетики (нині – кафедра штучного інтелекту) ХІРЕ (ХНУРЕ) інженер, молодший науковий співробітник.

З 1983 р. – на кафедрі автоматизованих систем управління (нині – кафедра інформаційних управляючих систем ХНУРЕ) ХІРЕ – науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник.

З 1995 р. – старший викладач, з 1996 р. – доцент кафедри ІУС.

В 2001-2005 рр. – начальник відділу ІАС «Університет».

Навчальна робота

Лекційні курси: дискретна математика, математичні методи дослідження операцій, інформаційні системи в управлінні персоналом, впровадження ІУС.

Наукова робота

Основні напрямки наукової діяльності: інформаційні системи і технології в управлінні персоналом, методи та інструменти керування проектною командою в управлінні IT-проектами, методи і технології впровадження інформаційних систем в організаціях.

Громадська та міжнародна діяльність

Є відповідальним за організацію НДРС на кафедрі ІУС, науковим секретарем секції Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка й молодь у ХХІ столітті», організує конкурси студентських наукових праць, олімпіади, виставки. 


Публікації та патенти
 1. Васильцова Н.В., Николаенко А.В., Панферова И.Ю. Разработка функциональных элементов подсистемы информационного обеспечения системы управления персоналом // АСУ и приборы автоматики. – Харків: ХНУРЕ, 2003. – Вып. 125. – С. 119-124.
 2. Васильцова Н.В., Евланов М.В., Панферова И.Ю. Разработка метамодели требований к информационной системе // АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЭ, 2004. – Вып 129. – С. 19-27.
 3. Васильцова Н.В., Евланов М.В., Панферова И.Ю., Здор Е.С. Профильный метод управления проектированием информационных систем организационного управления // Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – 2006. – № 2(12). – С. 205-211.
 4. Васильцова Н.В., Евланов М.В., Панферова И.Ю. Модели и методы управления внедрением и сопровождением информационной системы управления вузом // 2-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2005. Сборник научных трудов. Том III. Международная конференция «Информационные системы и технологии». – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2005. – С. 63-66.
 5. Васильцова Н.В., Евланов М.В., Панферова И.Ю. Применение методологии Balanced Scorecard при создании внутривузовской системы контроля качества // Управління розвитком. Всеукраїнська науково-практична конференція «Місце та роль сучасної інформатики та комп’ютерної техніки у підготовці фахівців». Збірник наукових статей. – 2006. – № 2. – С. 21.
 6. Васильцова Н.В., Євланов М.В., Панфьорова І.Ю. Моделі і технологія моніторингу користувачів інформаційної системи організаційного управління підприємством // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2007. – Вип. 4. – С. 131-133.
 7. Васильцова Н.В., Панферова И.Ю. Информационные методы анализа кадровых ресурсов IT-организаций // 3-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2008. Сборник научных трудов. Том 5. Международная конференция «Информационные компьютерные технологии и системы». – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2008. – С. 123-126.
 8. Васильцова Н.В. Задачи статистической обработки результатов метрологических испытаний измерительной техники, используемой в АСУТП / Н.В. Васильцова // АСУ и приборы автоматики. – 2008. – № 144. – С. 66–71.
 9. Васильцова Н.В., Панфьорова І.Ю. Методика вибору ефективного варіанта проекту впровадження інформаційної системи організації // Вісник Академії митної служби України. Серія «Технічні науки» – Дніпропетровськ: 2009. – №1(41). – С 63-69.
 10. Васильцова Н.В., Панферова И.Ю. Автоматизация диагностирования состояния организации в системе стратегического управления персоналом // Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – 2010. – № 1(27). – С. 186-191.
 11. Васильцова Н.В. Информационная поддержка оценки показателей кадрового потенциала организации // Збірник наукових праць „Системи обробки інформації” – Харків: Вид. ХУПС, 2010. – Вип. 7(88). – С. 2-6.
 12. Евланов М.В., Васильцова Н.В., Никитюк В.А., Формализованное описание условий интеграции ІТ-сервисов в информационную систему управления предприятием // Вісник Академії митної служби України. Серія «Технічні науки» – Дніпропетровськ: 2011. – № 2. – С. 87-96.