Ірина Юріївна Панфьорова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних управляючих систем (ІУС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ірина Юріївна Панфьорова

+38 (057) 702-14-51

iryna.panforova@nure.ua 

ORCID iD: 0000-0001-7032-9109

Researcher ID: V-4242-2017
ReseachGate
Google Scholar

Нагороди та премії

Нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».

Освіта

1986 р. – Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), факультет систем управління, спеціальність – автоматизовані системи управління.

1998 р. – захист кандидатської дисертації в галузі автоматизованих систем управління: «Модели и алгоритмы структуризации задач организационно-технологического управления».

З 1996 р. – на кафедрі автоматизованих систем управління (тепер – кафедри інформаційних управляючих систем ХНУРЕ) ХІРЕ, інженер, асистент, старший викладач, доцент.

Навчальна робота

Лекційні курси: організація баз даних та знань, системи управління розподіленими базами даних, технології баз даних, автоматизація управління підприємством

Наукова робота

Основні напрямки наукової діяльності: методології і технології розробки розподілених баз даних, інформаційне забезпечення інформаційних управляючих систем

Громадська й міжнародна діяльність

Участь в розробці інформаційно-аналітичної системи «Університет» (ІАС «Університет»)


Публікації та патенти
  1. Васильцова Н.В., Николаенко А.В  Панферова И.Ю. Разработка функциональных элементов подсистемы ин-формационного обеспечения системы управления персоналом (стаття) АСУ и приборы автоматики. – Харьков: ХНУРЕ, 2003. – Вып.  125. – С.119-124.
  2. Васильцова Н.В., Евланов М.В., Панферова И.Ю.  Разработка метамодели требований к информаци-онной системе (стаття) АСУ и приборы автоматики – 2004. – Вып.129. – С.19-27
  3. Левыкин В.М., Керносов М.А. Панферова И.Ю. Подход к формированию структуры распорядительного документа с использованием вывода на продукционных правилах в экспертных системах автоматизации документооборота Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління.  – 2006 - № 2 (12). – С. 164-168.
  4. Васильцова Н.В., Евланов М.В., Здор К.С., Панферова И.Ю. Профильный метод управлением проектированием информационных систем организационного управления Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – 2006. - №2(12). – С. 205-211
  5. Васильцова Н.В., Євланов М.В.  Панфьорова І.Ю. Моделі і технологія моніторингу користувачів інформаційної системи організаційного управління підприємством Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2007. – Вип. 4 – С. 131-133
  6. Васильцова Н.В. Панферова И.Ю. Методика вибору ефективного варіанта проекту впровадження інформаційної системи організації Вісник Академії митної служби України. Серія «Технічні науки» – Дніпропетровськ: 2009. - №1(41). – С 63-69
  7.  Васильцова Н.В.,  Панферова И.Ю. Автоматизация диагностирования состояния организации в системе стратегического управления персоналом Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – 2010. – №1(27). – С. 186-191
  8. Высоцкая Е.В., Порван А.П., Щукин Н.А. Панферова И.Ю. Разработка базы данных информационной системы цитоморфологобиофизичес-кой діагностики Восточно-европейский журнал передовых технологий (информацирнные технологии) – 2010. -  №4/2 (46). – С.9-12
  9. Бых А.И., Высоцкая Е.В., Жуков В.И.,Кириченко Ю.В., Панферова И.Ю.Разработка модели базы данных информационной системы хранения и обработки информации о пациентах с заболеваниями различными дерматозами Вісник національного технічного університету "ХПІ".Збірник наукових праць Тематичний випуск Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – № 31. –С. 23-29
  10. Євланов М.В., Керносов М.А., Неумивакіна О.Є. Панферова И.Ю.Апробация информационной технологии учебного процесса в высшем учебном заведении Украины  Системи обробки інформації. Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. – Х.: 2010. – №7(88). – С.22-27.