Аліна Володимирівна Міхнова

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних управляючих систем (ІУС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Аліна Володимирівна Міхнова

+38 (057) 702-14-51

alina.mikhnova@nure.ua

Нагороди та премії

Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

Освіта

1985 р. – Харківский інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), факультет систем управління, спеціальність  автоматизовані системи управління.

1994 р. – захист кандидатської дисертації зі спеціальності 05.25.05 –  інформаційні системи і процеси.

Навчальна робота

Навчальні  дисципліни: теорія інформаційних систем, теорія організації, вбудовані системи і системи реального часу, об’єктно-орієнтовані комплекси засобів автоматизації ІУС, ефективність ІУС.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів – дослідження і розробка спеціалізованих інформаційних та управляючих систем; дослідження ефективності функціонування  інформаційних систем.

Під час роботи в університеті  приймала участь у виконанні 23 госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних робіт, в 9 з них як відповідальний виконавець.

Громадська та міжнародна діяльність

Заступник декана з навчально-методичної роботи, голова методичної комісії факультету комп’ютерних наук.


Публікації та патенти

Має 46 наукових публікацій та методичних розробок, у тому числі 2 авторських свідоцтва та 1 патент. Публікації останніх років:

  1. Міхнов Д.К., Міхнова А.В. Формувач частотних сигналів для систем телемеханіки. – Прикладна радіоелектроніка. – 2006, том 5, № 2. – С. 276 - 278
  2. Міхнова А.В., Міхнов Д.К Застосування інфрачервоних фотомодулів в інформаційних системах. -  Автоматизовані системи управління і прилади автоматики. Всеукраїнський науково-технічний збірник.-Харків, 2008, c. 72-75
  3. Міхнов Д.К., Міхнова А.В., Мохаммед К. Мохаммед Узагальнений критерій ефективності бездротового сегмента інформаційної системи підприємства / Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС ім.. І.Кожедуба. 2010. – Вип..3 (25). – 174–176
  4. Міхнов Д.К., Міхнова А.В., Мохаммед К. Мохаммед  Вибір набору параметрів для імітаційного моделювання бездротового сегменту інформаційної системи / Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2010. – Вип. 3(15). – С. 229–231
  5. Міхнов Д.К., Міхнова А.В.,  Саїф К. Мухамед Узагальнений критерій вибору комплексу технічних засобів спеціалізованої інформаційної системи підприємства // Збірник наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку». – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2012. – Вип. 1(21). – С. 101–104
  6. Міхнова А.В., Міхнова О.Д. Особливості візуалізації даних в системах діагностики // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації». – Харків, 2012 – Вип. 2 (100). – С  67–70
  7. Міхнов Д.К., Міхнова А.В., Саїф К. Мухамед, Вибір комплексу технічних засобів підсистем реєстрації даних інформаційних систем. – Кременчук, «Нові технології», 2010, № 1 (27 ). – С. 158-161
  8. Міхнов Д.К., Міхнова А.В., Саїф К. Мухамед Інформаційна технологія вибору технічних засобів для систем збору інформації // Інформаційні системи і технології: матеріали Міжнарод. наук.-техн. конф., Морське – Харків, 22–29 вересня 2012.: тези доповідей. – Х.: НТМТ, 2012. – С. 53.