Дмитро Кіндратович Міхнов

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри інформаційних управляючих систем (ІУС), професор університету по кафедрі ІУС.
Дмитро Кіндратович Міхнов

+38 (057) 702-14-51

dmytro.mikhnov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-9940-8553
Scopus: 57192556137

Нагороди та премії

Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР

Освіта

1976 р. – Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), факультет систем управління, спеціальність – автоматизовані системи управління.

1985 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.13.06 –  автоматизовані системи управління.

Навчальна робота

Навчальні дисципліни: основи наукових досліджень, системи та засоби обробки та передачі інформації, технічні засоби ІС, технічні засоби промислових систем збору та обробки даних, управлінські рішення в ІС. Спецкурс магістерської підготовки дослідження методів перетворення та передачі в ІУС.

Наукова робота

Область наукових інтересів – методи обробки та передачі інформації в спеціалізованих інформаційних та управляючих системах. Дослідження ефективності функціонування інформаційних систем.

Під час роботи в університеті – відповідальний виконавець та науковий керівник більш ніж 20 науково-дослідних робіт.

Керівник аспірантської підготовки за спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Громадська й міжнародна діяльність

В 2009–2011 рр. був відповідальним за проведення Всеукраїнської студентської  олімпіади за напрямом «Комп’ютерні науки».

В теперішній час є  заступником відповідального секретаря приймальної комісії ХНУРЕ.


Публікації та патенти

Має більш ніж 70 наукових публікацій та методичних розробок, у тому числі 25 авторских свідоцтв та 2 патенти. Публікації останніх років:

  1. Міхнов Д.К., Дацик М.О., Заболотний М.В. Розробка підходу до оцінки ефективності застосування бездротових технологій в інформаційних системах підприємств з розподіленою структурою. -  Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2008. – Вип. 2(6). -  С. 117-119
  2. Міхнова А.В., Міхнов Д.К Застосування інфрачервоних фотомодулів в інформаційних системах. -  Автоматизовані системи управління і прилади автоматики. Всеукраїнський науково-технічний збірник.-Харків, 2008, c. 72-75
  3. Дьяконенко Е.С., Міхнов Д.К., Яворський В.В. Інформаційне супроводження донора у службі крові // Сб. тез. Докл. VI Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і соціальні проблеми суспільства: інформатизація і інформаційні технології». – Харків, 2010 – С. 307-308
  4. Міхнов Д.К., Мохаммед К. Мохаммед Особливості організації бездротового сегменту для інформаційних систем підприємства. – Кременчук, «Нові технології», 2010, № 1(27). – С. 191-194
  5. Міхнов Д.К., Міхнова А.В., Мохаммед К. Мохаммед Узагальнений критерій ефективності бездротового сегмента інформаційної системи підприємства / Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – Х.: ХУПС ім.. І.Кожедуба. 2010. – Вип..3 (25). – 174–176
  6. Міхнов Д.К., Міхнова А.В., Мохаммед К. Мохаммед  Вибір набору параметрів для імітаційного моделювання бездротового сегменту інформаційної системи / Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2010. – Вип. 3(15). – С. 229–231
  7. Міхнов Д.К., Міхнова А.В.,  Саїф К. Мухамед Узагальнений критерій вибору комплексу технічних засобів спеціалізованої інформаційної системи підприємства // Збірник наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку». – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2012. – Вип. 1(21). – С. 101–104
  8. Міхнов Д.К., Міхнова А.В., Саїф К. Мухамед, Вибір комплексу технічних засобів підсистем реєстрації даних інформаційних систем. – Кременчук, «Нові технології», 2010, № 1 (27 ). – С. 158-161
  9. Міхнов Д.К.,  Саїф К. Мухамед Технологія оптимізації структури технічних засобів спеціалізованих інформаційних систем // Наук. журн. «Системи обробки інформації». – Харків, 2012 – № 3.(101). – С 101 – 103
  10. Міхнов Д.К., Міхнова А.В., Саїф К. Мухамед Інформаційна технологія вибору технічних засобів для систем збору інформації // Інформаційні системи і технології: матеріали Міжнарод. наук.-техн. конф., Морське – Харків, 22–29 вересня 2012.: тези доповідей. – Х.: НТМТ, 2012. – С. 53.