Максим Вікторович Євланов

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ІУС ХНУРЕ

Освіта

1995 – закінчив ХТУРЕ за спеціальністю «комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління»

2000 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 ( диплом від 09.02.2000 р.).

Навчальна робота

Читає такі курси для студентів денної форми навчання у 2012/2013 навчальному році:

 • «Інтелектуальний аналіз даних»;
 • «Управління ІТ-проектами»;
 • «Моделі інформаційних управляючих систем»;
 • «Адміністрування ІС»;
 • «Технології стратегічного управління».

Наукова робота

Наукові інтереси – розробка методологій, моделей, методів і технологій створення сервіс-орієнтованих інформаційних систем, у тому числі – формування та аналізу вимог, а також синтезу функціональної структури інформаційних систем.

Громадська та міжнародна діяльність

Сертифікований арбітр Міжнародної Асоціації клубів «Що? Де ? Коли ?» ; Гравець команди знавців «От Винта – Братья По Фазе».


Публікації та патенти

За останні 10 років були опубліковані такі основні роботи:

 1. Евланов, М.В. Формирование обобщенной смысловой модели в ходе эволюционного проектирования информационной системы [Текст] / М.В. Евланов // АСУ и приборы автоматики. – 2003. – Вып. 125. – С. 30-37;
 2. Євланов, М.В. Визначення лексикона візуального моделю-вання інформаційних систем [Текст] / М.В. Євланов // Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій „Нові технології”. –2004. - № 1-2 (4-5). – С. 204-208;
 3. Васильцова, Н.В. Разработка метамодели требований к информационной системе [Текст] / Н.В. Васильцова, М.В. Евланов, И.Ю. Панферова // АСУ и приборы автоматики. – 2004. – Вып. 129. – С. 19-27;
 4. Левыкин, В.М. Метамодель функциональной структуры информационной системы [Текст] / В.М. Левыкин, М.В. Евланов // Нові технології. Науковий вісник Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. – 2006. – № 1(11). – С. 67-72;
 5. Левыкин, В.М. Параллельное проектирование информационного и программного комплексов информационной системы [Текст] / В.М. Левыкин, М.В. Евланов, В.С. Сугробов // Радиотехника. – 2006. – Вып. 146. – С. 89-98;
 6. Левыкин, В.М. Модели операций генерации новой информации в динамической мультистабильной информационной системе [Текст] / В.М. Левыкин, М.В. Евланов // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2007. – Вип. 2. – С. 6-11;
 7. Levykin, V.M. Method of elimination data sources conflicts in information system [Text] / V.M. Levykin, M.V. Ievlanov // International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 3 Supplement to the International Journal “INFORMATION TECH-NOLOGIES & CNOWLEDGE” Volume 2 / 2008. – Sofia: institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, 2008. – P. 57-61;
 8. Евланов, М.В. Формализованное описание информационной модели бизнес-процесса [Текст] / М.В. Евланов, Е.В. Корнеева // Системи обробки інформації. – 2009. – Вип. 6 (80). – С. 167-171;
 9. Евланов, М.В. Компромиссная модель данных в сервис-ориентированной информационной системе [Текст] / М.В. Евланов, В.А. Никитюк // Системи обробки інформації. – 2010. – Вип. 5 (95). – С. 185-192;
 10. Евланов, М.В. Информационная технология синтеза варианта конфигурации функциональной структуры сервис-ориентированной информационной системы [Текст] / М.В. Евланов, М.А. Керносов // Системи обробки інформації. – 2010. – Вип. 7(88). „Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії”. – С. 17-21;
 11. Евланов, М.В. Формализованное описание условий интеграции IT-сервисов в информационную систему управления предприятием [Текст] / М.В. Евланов, Н.В. Васильцова, В.А. Никитюк // Вісник Академії митної служби України. Серія «Технічні науки». – 2011. – № 2 (46). – С. 87-96;
 12. Евланов, М.В. Планирование использования персонала в работах IT-проекта [Текст] / М.В. Евланов, Н.И. Погорелая // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр, 2012. - № 2/4 (56). – С. 22-26.