Дисципліни вільного вибору студента

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки (напрям 6.050101 – Комп’ютерні науки)

Ступінь бакалавра

 1. Впровадження ІУС
 2. Інформаційні системи в управлінні персоналом
 3. Математичне забезпечення ІУС
 4. Системи автоматизації документообігу
 5. Технології логістичного управління
 6. Візуальні мови та середовища розробки додатків
 7. Теорія інформаційних систем
 8. Теорія організації
 9. Вбудовані системи і системи реального часу
 10. SCADA-системи
 11. Технології управління якістю і тестування програмних продуктів
 12. INTERNET-технології та мова програмування JAVA
 13. Геоінформаційні системи
 14. Системи управління розподіленими базами даних
 15. Сучасні технології баз даних
 16. Адміністрування та оптимізація баз даних
 17. Автоматизація управління підприємством
 18. Пошукові системи та SEO
 19. Технологія створення програмних систем
 20. Управління ІТ-інфраструктурою підприємства
 21. SOA і патерни проектування
 22. Патерни і фреймворки Internet програмування
 23. Патерни програмування і проектування
 24. Рефакторинг програмного забезпечення
 25. Інформаційні системи менеджменту бізнес-процесів
 26. Управління ІТ проектами
 27. Технології стратегічного управління проектами
 28. Мобільні інформаційні технології
 29. Телекомунікаційні технології в ІС

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

Спеціалізація Інформаційні управляючі системи та технології

Ступінь магістра

 1. Дискретні структури
 2. Управління якістю створення ІУС
 3. Управлінські рішення в ІУС
 4. Ефективність ІУС
 5. Менеджмент даних в ІС
 6. Аналіз великих масивів даних
 7. Розподілені та паралельні бази даних (Distributed and Concurent Data Basas)
 8. Менеджмент ІТ-інфраструктури організації
 9. Технологічні основи життєвого циклу ІС
 10. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 11. Технічні засоби промислових систем збору та обробки даних
 12. Адміністрування та моніторинг комп’ютерних мережевих систем
 13. Оптимізація комп’ютерних мереж
 14. Хмарова архітектура побудови інформаційних систем
 15. Інформаційні технології обробки даних в ІУС
 16. Інтелектуальні управляючі системи і технології

Спеціальність 073 – Менеджмент

Спеціалізація Управління проектами

Ступінь магістра

 1. Дискретні структури
 2. Управління роботою проектних команд
 3. Технології управління ІТ-проектами
 4. Управління якістю та ефективністю проектів (зокрема, інформаційних проектів)
 5. Програма розвитку та планування діяльності організації
 6. Управління ІТ-сервісами і контентом
 7. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 8. Прийняття проектних рішень
 9. Виконання та моніторинг проектних дій
 10. Інтелектуальні технології управління

зберегти цю сторінку в PDF