Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри інформаційних управляючих систем

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

1. Системи автоматизації документообігу
2. Рефакторинг програмного забезпечення
3. Технології управління якістю і тестування програмних продуктів
4. Пошукові системи та SEO
5. Мобільні інформаційні технології
6. Інформаційні системи в управлінні персоналом
7. Технології логістичного управління
8. Управління ІТ-інфраструктурою підприємства
9. Автоматизація управління підприємством
10. Геоінформаційні системи
11. Технології стратегічного управління проектами
12. Телекомунікаційні технології в ІС
13. SCADA-системи

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізація Інформаційні управляючі системи та технології

Ступінь магістра
1. Оптимізація комп’ютерних мереж
2. Інформаційні технології обробки даних в ІУС
3. Менеджмент даних в ІС
4. Менеджмент ІТ-інфраструктури організації
5. Ефективність ІУС

Спеціальність 073 – Менеджмент

Спеціалізація Управління проектами

Ступінь магістра
1. Управління роботою проектних команд
2. Управління якістю та ефективністю проектів (зокрема інформаційних проектів)
3. Виконання та моніторинг проектних дій

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Ступінь PhD
1. Проектування та оцінювання інформаційних систем і технологій.

зберегти цю сторінку в PDF