Про кафедру

Наука та міжнародне співробітництво

Прикладом активних міжнародних контактів є договір про співробітництво ХНУРЕ (кафедра ІУС), компанії VDataGmbH (Німеччина) і ТОВ «ПрофІТсофт» (Україна), результатом якого стало відкриття лабораторії Internet-технологій. У подальших планах – співробітництво в галузі проектування й розробки інформаційних систем, а також формування груп студентів спеціальності ІУСТ, які паралельно з основною програмою проходять додатковий дворічний цикл навчання й вивчають спеціальні дисципліни. До речі, ТОВ «ПрофІТсофт» було створено молодими спеціалістами – випускниками кафедри за участю компанії VDataGmbH.

За ініціативою кафедри підписано году про співробітництво між ХНУРЕ і компанією IBM WORLD TRADE CORPORATION, в межах якої університет бере участь у програмі підтримки навчальних закладів IBM Academic Initiative.

Наукова школа

Аспірантура та докторантура за спеціальністю 05.13.01 – інформаційні технології. Наукові керівники: Левикін Віктор Макарович, д. т. н., професор; Чалий Сергій Федорович, д. т. н., професор; Шамша Борис Володимирович, к. т. н., професор; Саєнко Володимир Іванович, к. т. н., професор; Міхнов Дмитро Кіндратович, к. т. н., професор; Євланов Максим Вікторович, к.т.н., професор.

Наукові лабораторії

 1. «Науково-навчально-дослідний центр автоматизованих систем та інформаційних технологій (ННДЦ АСІТ)».
  Дата створення: 1997 р., наказ ректора № 59 від 14.02.07 р.
  Науковий керівник: зав. каф. ІУС, д.т.н., проф. Левикін В.М.
  Директор: к.т.н., п.н.с. каф. ІУС Неумивакіна О.Є.
 2. Проблемна науково-дослідна лабораторія – «Комп’ютерних та інформаційних технологій в системах контролю і управління».
  Дата створення: 1994 р., наказ ректора № 95кн від 27.12.94 р.
  Науковий керівник: зав. каф. ІУС, д.т.н., проф. Левикін В.М.Зав. лабораторією: к.т.н., п.н.с. каф. ІУС Неумивакіна О.Є.
  Науковий напрямок лабораторії: Інформаційні системи і технології управління виробничими процесами.
 3. Університетська навчально-наукова лабораторія Internet-технологій.
  Дата створення: 2004 р., наказ ректора № 185 від 28.10.04 р.
  Науковий керівник: зав. каф. ІУС, д.т.н., проф. Левикін В.М.
  Зав. лабораторією: к.т.н., п.н.с. каф. ІУС Петриченко О.В.
  Науковий напрямок лабораторії: Web-базовані інформаційні системи.
 4. Університетська навчально-дослідна лабораторія «Корпоративні мережні технології».
  Науковий керівник УНДЛ — д.т.н., проф.Левикін В.М.
  Завідувач УНДЛ — к.т.н., проф. Саєнко В.І.
 5. Проблемна науково-дослідна лабораторія «Менеджмент комп’ютерних мереж».
  Науковий керівник ПНДЛ — д.т.н., проф. Левикін В.М.
  Завідувач ПНДЛ — к.т.н., проф. Саєнко В.І.

зберегти цю сторінку в PDF