Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС)

Кафедра ІУС (РАТ, АТ, АСУ) створена в 1958 році.

Контакти

головний корпус, 2 поверх,
кімн. 254

+38 (057) 702-14-51

d_ics@nure.ua

Сайт: ics.nure.ua

Віктор Макарович Левикін

завідуючий кафедрою
Віктор Макарович Левикін

професор, доктор технічних наук, академік АН прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України.

Основні функції

Кафедра готує фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр) за напрямом 6.050101 «комп'ютерні науки» (спеціальність 7.05010101, 8.05010101 – інформаційні управляючі системи та технології, у галузях).

Кафедра готує фахівців (магістрів) з напрямку 1801 «специфічні категорії» (спеціальність 8.18010013 – управління проектами).

Наукові напрямки кафедри

  • методології, методи та інструментальні засоби розробки інтегрованих та Web-базованих інформаційних систем;
  • моделювання та оптимізація управління бізнес-процесами;
  • методи прогнозування стохастичних динамічних рядів. Оцінка ефективності методів прогнозування та управління на базі нейромереж та генетичних алгоритмів;
  • технології проектування, адміністрування, моніторингу та менеджменту корпоративних мереж;
  • дослідження методів перетворення і передачі інформації в ІУС.

Кафедра співпрацює з українськими та закордонними компаніями, бере активну участь у міжнародних програмах з обміну студентами з університетами Jyväskylä (Фінляндія) и Linnæus (Швеція).

У рамках кафедри функціонують науково-дослідні лабораторії.

Кафедра інформаційних управляючих систем (ІУС)