Євгеній Володимирович Бодянський

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), науковий керівник проблемної науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління (ПНДЛ АСУ), IEEE Senior Member, член ITHEA International Scientific Society.
Євгеній Володимирович Бодянський

+38 (057) 702-18-90

yevgeniy.bodyanskiy@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-5418-2143
Scopus: 13105377000
Researcher ID: R-3344-2016
Research Gate
Google Scholar

Нагороди та відзнаки

Грамота Верховної Ради України (2010 р.);
нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України» (2004 р.);
нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення» (2005 р.);
іменна стипендія та диплом Харківської обласної державної адміністрації (2008 р.) ім. Проскури Г.Ф. в галузі технічних наук для видатних учених (2008 р.);
іменна стипендія та диплом Харківської облдержадміністрації у галузі науки в номінації «Інформатика та комп’ютерні науки» – стипендія ім. Свиридова В.В. для видатних науковців (2014 р.);
нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» (2014 р.);
знак «Винахідник СРСР» (1983 р.);
почесний знак «За досягнення» у зв’язку з 40-річчям ХНУРЕ;
диплом переможця в конкурсі «ХНУРЕ – кращі за професією» у номінації «Лектор 2000/2001 навчального року»;
диплом переможця в конкурсі «ХНУРЕ – кращі за професією» у номінації «Лектор профорієнтованих дисциплін» (2012 р.).
За результатами конкурсного відбору виграв міжнародні гранти:
2 стипендії DAAD (ФРН) Studienaufenthalt auslaendischer Wissenschaftler (1996, 1999 рр.),
низку індивідуальних грантів на участь у наукових конференціях.

Освіта

1971 р. – інженер-електрик, спеціальності автоматика та телемеханіка Харківського інституту радіоелектроніки.
1979 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації.
1984 р. – старший науковий співробітник, спеціальність – 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації,
1990 р. – доктор технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – 05.13.01 – керування в технічних системах.
1994 р. – професор за спеціальністю 05.13.01 – керування в технічних системах.

Навчальна робота

Лекційні курси: нейромережеві методи обчислювального інтелекту, штучні нейронні мережі: архітектури, навчання та застосування, інтелектуальний аналіз даних.

Наукова робота

Наукові інтереси: Гібридні системи обчислювального інтелекту, Data Stream Mining, Big Data, Deep Learning, Evolving Systems.
Керує ПНДЛ АСУ, де заснував наукову школу за напрямом «Гібридні системи обчислювального інтелекту для аналізу даних, обробки інформації та керування».
Починаючи з 1985 р., керівник низки держбюджетних НДР, що виконувались у ПНДЛ АСУ, у тому числі на підставі постанов ДКНТ СРСР та Мінвузу СРСР у рамках цільової комплексної та науково-технічної програм; на підставі наказів МОН України за результатами конкурсного відбору проектів. У рамках комплексних міжкафедральних НДР виконано низку докторських та кандидатських дисертацій аспірантами та докторантами кафедри штучного інтелекту та науковими співробітниками ПНДЛ АСУ.
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук.
Підготував 8 докторів, 26 кандидатів наук (докторів філософії).
Колективом наукової школи отримано низку індивідуальних грантів, у т.ч.: 4 стипендії DAAD (ФРН), 7 грантів на стажування (ФРН, Японія, Швейцарія), 3 стипендії «Соросовські аспіранти» – International Soros Science and Education Program; 8 стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених; 2 премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і аспірантів; стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і аспірантів; грамоту Верховної Ради України; Премія Президента України для молодих учених; неодноразово отримано індивідуальні гранти на участь у міжнародних конференціях (ФРН, Словаччині, Туреччині, Великій Британії, Швейцарії, Естонії, Польщі, Литві та ін.).
Член редколегій International Journal of Infonomics, International Journal of Artificial Intelligence and Expert Systems, науково-технічних журналів «Біоніка інтелекту» та «АСУ та прилади автоматики»; журналу “Радіоелектроніка. Інформатика. Управління”; міжвідомчого збірника «Адаптивні системи автоматичного керування».
Резензент у міжнародних журналах: “Information Science” (Scopus, Web of Science, SNIP=3.242), “Soft Computing” (Scopus, SNIP=1.429), “Applied Soft Computing” (Scopus, Web of Science, SNIP=2.729), “Neural Computing & Application Journal” (Scopus, SNIP=1.021), “Int. Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge – based Systems” (Scopus, SNIP= 0.829), “IEEE Trans. on Neural Networks” (Scopus, SNIP= 1.876).

Громадська та міжнародна діяльність

Член програмних комітетів низки міжнародних конференцій в Україні та за кордоном (у Новій Зеландії, Франції, ФРН, Польщі, Болгарії та ін.), у тому числі International conference «Modelling and Simulations of Business Systems», Internationales Wissenschaftliches Kolloquium “Synergies between Information Processing and Automation”, International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information & Engineering Systems та ін.
Голова програмного комітету міжнародної наукової конференції «IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing».


Публікації та патенти

Опублікував понад 500 наукових праць, у тому числі: 11 монографій та 25 розділів у колективних монографіях за кордоном (Springer, book chapter), 6 навчальних посібників, 3 патенти, 36 авторських свідоцтв на винаходи.
Кількість публікацій, що реферуються в наукометричних базах Web of Science – 27 та Scopus – 73 (Індекс цитування публікацій Ґірша: Web of Science – h=4 та Scopus – h=7).

  1. Bodyanskiy Ye., Vynokurova O. Hybrid adaptive wavelet-neuro-fuzzy system for chaotic time series identification // Information Sciences. – 2013. – 220. - P.170-179.
  2. Bodyanskiy Ye., Dolotov A., Vynokurova O. Evolving spiking wavelet-neuro-fuzzy self-learning system // Applied Soft Computing. – 2014. – 14. – P. 252-258.
  3. Bodyanskiy Ye., Tyshchenko O.K., Kopaliani D.S. A hybrid cascade neural network with an optimized pool in each cascade // Soft Computing. – 2015. - 19 (12). - P. 3445-3454.
  4. Bodyanskiy, Y.V., Tyshchenko, O.K., Kopaliani, D.S. Adaptive learning of an evolving cascade neo-fuzzy system in data stream mining tasks // Evolving Systems. – 2016. - 7 (2). - P. 107-116.
  5. Bodyanskiy, Y., Vynokurova, O., Pliss, I., Peleshko, D., Rashkevych, Y. Hybrid generalized additive wavelet-neuro-fuzzy-system and its adaptive learning // Eds. Zamojski, W., Mazurkiewicz, J., Sugier, J., Walkowiak, T., Kacprzyk, J., Dependability Engineering and Complex Systems: Proceedings of the Eleventh International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX. June 27-July 1, 2016, Brunow, Poland. – 2016. – P. 51-61.
  6. Bodyanskiy, Y.V., Tyshchenko, A.K., Deineko, A.A. An evolving radial basis neural network with adaptive learning of its parameters and architecture // Automatic Control and Computer Sciences. – 2015. - 49 (5). - P. 255-260.