Олег Вікторович Золотухін

Кандидат технічних наук, доцент кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олег Вікторович Золотухін

+38 (057) 702-13-37

oleg.zolotukhin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-0152-7600

Освіта

2009 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень».
2015 р. – кандидат технічних наук.
2013 р. – асистент кафедри штучного інтелекту.
2015 р. – старший викладач кафедри штучного інтелекту.
2016 р. – доцент кафедри штучного інтелекту.

Навчальна робота

Викладає навчальні курси: основи програмування під Android, сучасні хмарні технології.

Наукова робота

Відповідальний виконавець розділу №265-1: «Методологія побудови інтелектуального інформаційного середовища, що базується на хмарних обчисленнях» комплексної НДР №265: «Методи та моделі самоорганізації інфраструктури інтелектуального інформаційного середовища, що базується на використанні принципів хмарних обчислень» (01.01.2012 – 31.12.2014 рр.);
Відповідальний виконавець розділу №294-2: «Розробка онтологічних моделей інтелектуальних інформаційних середовищ регіональних соціо-економічних об’єктів» комплексної НДР №294: «Теорія, методи і моделі управління життєвим циклом інтелектуальних інформаційних середовищ регіональних соціо-економічних об’єктів» (01.01.2015 – 31.12.2017 рр.).

Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз даних, штучні нейронні мережі, обробка природно-мовної інформації.


Публікації та патенти
  1. Бодянский Е.В. Многослойная адаптивная нечеткая вероятностная нейронная сеть в задачах классификации текстових документов [Текст] / Е.В. Бодянский, Н.В. Рябова, О.В. Золотухин // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2015. – №1(32). – С. 39-45.
  2. Бодянский, Е.В. Обработка текстовых документов с помощью адаптивного нечеткого обучаемого векторного квантования / Е.В. Бодянский, Н.В. Рябова, О.В. Золотухин // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2011. – №. 53. – С. – 109-115 2.
  3. Бодянский, Е.В. Классификация текстовых документов с помощью нечеткой вероятностной нейронной сети / Е.В. Бодянский, Н.В. Рябова, О.В. Золотухин // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6/2 (54). – С. 16-19.
  4. Золотухин, О.В. Нечеткая кластеризация и нечеткая классификация политематических текстовых документов / О.В. Золотухин // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2012. – №. 68(974). – С. – 79-82.