Лариса Ернестівна Чала

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

1990 р. – закінчила Харківський радіотехнічний технікум (ХРТТ) за спеціальністю програмування для швидкодіючих математичних машин.
1998 p. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ) за спеціальністю комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління.
2006 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захистила у ХНУРЕ.
2006 р. – асистент кафедри програмного забезпечення ЕОМ ХНУРЕ.
2007 р. – старший викладач кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ.
2010 р. – доцент кафедри штучного інтелекту.

Навчальна робота

Викладає курси: дискретна математика, інформаційна архітектура: ергономіка бізнес-прикладань, проектування інформаційних систем, додаткові глави дискретної математики.

Наукова робота

2003- 2008 рр. – молодший, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії системних технологій.
Керує підготовкою аспірантів.
Наукові інтереси: проектування інформаційних систем, зокрема питання UI та UX, Text Mining, обробка природномовної інформації.


Публікації та патенти
  1. Чалая, Л. Э. Метод поиска пертинентных связей между концептами проектируемых онтологий [Текст]/ Л.Э. Чалая, А.В. Чижевский, Е.Б. Волощук// Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2016. – №22. – С.50–56.
  2. Чалая, Л. Э. Метод виявлення нечітких дублікатів електронних текстових файлів [Текст] / Л.Э. Чалая, П.Ю. Попаденко // Бионика интеллекта. – 2013. – № 1 (80). – С. 88–92.
  3. Чалая, Л.Э., Формирование множества связных концептов для автоматического синтеза онтологий [Текст] / Л.Э. Чалая, А.В. Чижевский// International Journal “Information Theories and Applications”. – Vol. 21, Number 3. – 2014. – P. 203 – 212.
  4. Чалая, Л.Э. Поиск неполных дубликатов в системах анализа цифровых изображений [Текст] / Л.Э. Чалая, П.Ю. Попаденко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Вип. 5/2014 (88). – 2014. – С.42 – 47.
  5. Чалая, Л. Э. Оценивание пертинентности лингвистических дескрипторов в системах информационного поиска документов [Текст] / Л.Э. Чалая, Ю.Ю. Харитонова// Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 1/9(73). – С. 46–53.