Валентин Олександрович Філатов

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту, завідувач кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Валентин Олександрович Філатов

+38 (057) 702-13-37

valentin@kture.kharkov.ua 

Інші відомості

Народився в 1954 році, в Харкові.

 

Освіта

1980 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1987 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у ХІРЕ.

1989 р. – асистент кафедри технічної кібернетики (ХІРЕ).

1992 р. – старший викладач кафедри технічної кібернетики (ХІРЕ).

1993 р. – доцент кафедри технічної кібернетики (з 1999 р. – кафедра штучного інтелекту).

2005 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, дисертацію захищав у ХНУРЕ.

2005 р. – професор кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ.

2014 р. – завідувач кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Викладає навчальні курси: моделі та структури даних, основи систем баз даних та знань, інформаційні системи в менеджменті, інтранет-технології, інструментальні засоби проектування інформаційних систем, системи управління базами даних, інформаційні технології в комп’ютерних системах, системи штучного інтелекту.

Наукова робота

1998 – 2012 рр. – завідувач науково-дослідної лабораторії системних технологій. В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних роботах: «Інформаційно-аналітична система «Вибори»», «Розробка інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій Полтавської області», «Розробка інформаційно-аналітичної системи з розподіленим штучним інтелектом «Університет»», «Розробка моделей та засобів інтеграції неоднорідних інформаційних систем та розподілених баз даних».   

2000 р. – участь у TEMPUS-проекті UM_CP-20560-1999  з використання Європейської системи навчальних кредитів (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)) у системі вищої освіти України.

2005 р. – науковий керівник Центру інформаційних систем та технологій.

З 25 січня 2013 р. – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.052.08 з захисту докторських та кандидатських дисертацій у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Має досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації, підготував 5 кандидатів наук та 1 доктора наук.

Наукові інтереси: розподілені бази даних, мультиагентні системи, інформаційні системи, інтелектуальний аналіз даних.         


Публікації та патенти

Публікації та патенти

Має понад 120 друкованих праць, у тому числі 5 монографій, авторське свідоцтво.

1. Бодянський, Є.В. Методи обчислювального інтелекту в системах керування технологічними процесами феросплавного виробництва // Монографія: Бодянський Є.В.,

Кучеренко Є.І., Міхальов О.І., Гасик М.М., Куцин В.С., Філатов В.О. / Дніпропетровськ: Національна металургійна академія України, – 2011, – 420 с.

2. Филатов, В.А. Метод синтеза единой структурной составляющей реляционной модели данных // В.М. Левыкин, Н.В. Черненко, В.А. Филатов / УСиМ: Управляющие системы и машины, № 6, 2011. – С. 10-13.   

3. Филатов, В.А. Development of Information Technology of Object-relational Databases Design /Разработка информационной технологии проектирования объектно-реляционных баз данных // В.А. Филатов, Е.Б. Чапланова European Researcher, 2012, Vol.(36), № 12- P/ 2095-2101. http://www.erjournal.ru/journals_n/1357195110.pdf 

4. Филатов, В.А. Модель поведения автономного сценария в задачах управления распределенными информационными ресурсами // О.Ф. Козырь, В.А. Филатов / Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона» № 3 – 2013.

http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1771

5. Бодянский, Е.В. Интеллектуальное управление технологическими процессами // Монография: Бодянский Е.В., Кучеренко Е.И., Михалев А.И., Гасик М.М., Куцин В.С., Филатов В.А. / Днепропетровск: Национальная металлургическая академия Украины, – 2013, – 213 с.