Вадим Леонідович Шергін

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1992 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю автоматизовані системи управління.
1996 р. – асистент кафедри технічної кібернетики ХТУРЕ.
1998 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у ХТУРЕ.
1998 р. – старший викладач кафедри технічної кібернетики (з 1999 р. – кафедра штучного інтелекту).
2000 р. – доцент кафедри штучного інтелекту.

Навчальна робота

Викладає навчальні курси: теорія алгоритмів, алгоритмізація та програмування, чисельні методи в інформатиці, методи пошуку та оптимізації, фрактальні та хаотичні моделі в інтелектуальному аналізі даних, інтелектуальний аналіз даних в середовищах MatLab/SciLab/R.

Наукова робота

Наукові інтереси: фрактальні та мультифрактальні моделі та властивості процесів та явищ, хаотичні системи, інтелектуальний аналіз даних.


Публікації та патенти

Має понад 40 публікацій.

  1. Шергин, В.Л. Связь между параметрами самоподобия, устойчивости и долгосрочной зависимости приращений фрактального движения Леви [Текст] / В.Л. Шергин// Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2016. - №3 (38).- с.23-29.
  2. Шергин, В.Л. Интерпретация показателя взаимосвязи многомерных устойчивых случайных величин с помощью факторной модели [Текст] / В.Л. Шергин// Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015. – №5/4(77). – С. 46–49.
  3. Kirichenko L., Analysis of the properties of ordinary Levy motion based on the estimation of stability index [Текст] / Lyudmyla Kirichenko, Vadim Shergin // International Journal "Information Content and Processing", Vol. 1, Number 2 – 2014 p.170-181.
  4. Шергин, В.Л. Аппроксимация оценки индекса устойчивости SaS-распределений [Текст] / В.Л. Шергин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 1, - c.34-38.
  5. Шергин, В.Л. Повышение быстродействия преобразования Радона путём применения slice-оператора в неевклидовой метрике [Текст] / В.Л.Шергин // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 3(86). –Дніпропетровськ, 2013. – с.160-167
  6. Шергин, В. Л. Оценивание индекса устойчивости альфа-устойчивых распре­делений методом дробных моментов [Текст] / В.Л. Шергин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 6, - c.25-30.