Освіта

2008 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інтелектуальні системі прийняття рішень.

2011-2013 рр. – навчання в аспірантурі ХНУРЕ.

2013 р. – кандидат технічних наук, дисертація на тему «Моделі, методи та інформаційні технології проектування об’єктно-реляційних баз даних» зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

З 2015 р. – директор Центру інформаційних систем та технологій

Навчальна робота

Викладає навчальні курси: організація баз даних і знань, сучасні технології СУБД, системи керування базами даних, системи штучного інтелекту.

Наукова робота

У рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідних роботах: «Розробка моделей та засобів інтеграції неоднорідних інформаційних систем та розподілених баз даних», «Дослідження і розробка методів інтелектуального аналізу багатовимірних баз даних за умов їх розрідженості».

Наукові інтереси: інформаційні системи, розподілені бази даних, системи управління базами даних, інтелектуальний аналіз даних.