Олена Борисівна Волощук

Kандидат технічних наук, доцент кафедри штучного інтелекту (ШІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), директор Центру інформаційних систем та технологій.
Олена Борисівна Волощук

+38 (057) 702-17-36

cist@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-5912-4126
Researcher ID: V-7085-2017
Research Gate

Освіта

2008 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інтелектуальні системі прийняття рішень.
2011-2013 рр. – навчання в аспірантурі ХНУРЕ.
2013 р. – кандидат технічних наук, дисертація на тему «Моделі, методи та інформаційні технології проектування об’єктно-реляційних баз даних» зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.
З 2015 р. – директор Центру інформаційних систем та технологій.

Навчальна робота

Викладає навчальні курси: організація баз даних і знань, сучасні технології СУБД, системи керування базами даних, системи штучного інтелекту.

Наукова робота

У рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідних роботах: «Розробка моделей та засобів інтеграції неоднорідних інформаційних систем та розподілених баз даних», «Дослідження і розробка методів інтелектуального аналізу багатовимірних баз даних за умов їх розрідженості».
Наукові інтереси: інформаційні системи, розподілені бази даних, системи управління базами даних, інтелектуальний аналіз даних.


Публікації та патенти

Має понад 40 друкованих праць.

  1. Е.Б. Чапланова Модель «сущность-связь» в задачах представления объектно-реляционных свойств предметной области / В.А. Филатов, С.С. Танянский // УСиМ: Управляющие системы и машины, № 3, 2011. – С. 73-78.
  2. Филатов, В.А. Development of Information Technology of Object-relational Databases Design /Разработка информационной технологии проектирования объектно-реляционных баз данных // В.А. Филатов, Е.Б. Чапланова European Researcher, 2012, Vol.(36), № 12- P/ 2095-2101.
  3. Е.Б. Чапланова Операционная спецификация объектно-реляционной модели данных // Вестник Херсонского национального технического университета № 1 (44) – 2012. – С. 175-179.
  4. Е.Б. Чапланова Объектно-реляционная модель данных: терминологические аспекты и ее структурная компонента // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2014. – Вып. 5 (88). – С. 124–130.
  5. Е.Б. Чапланова Реинжиниринг реляционной базы данных информационной системы на основе поиска и анализа функционально-зависимых атрибутов / В.А. Филатов, В.А. Радченко // Материалы ХI Всероссийской науч.-практ. конф. «Современные проблемы горно-металлургического комплекса», 3-5 декабря 2014 г. – Ст. Оскол, СТИ НИТУ «МИСиС» – 2014. С. 355-360.